Ördög Sándor

Contributed content

2023

In this dissertation I would like to present an extract from Philipp Melanchthon's work Catechesis puerilis. I translated part of the work from Latin into Hungarian. The work, Catechesis puerilis, is quite distinct from Martin Luther's well-known Small Catechism. However, their objective is the same: to teach the knowledge of the Christian faith. Philipp Melanchthon begins the catechesis with a grammar lesson for school-age children. I have divided my dissertation into five major units. The first part is about the life of Philipp Melanchthon. I will briefly talk about his childhood, his school years, and then about his personality, his family and his family life. I am interested in what Melanchthon was like as a child, who were the people who helped him, who took him in, so to speak. In the second part I talk about Melanchthon as a teacher. I was curious to know what Melanchthon was like as a teacher. In this part, I talk about his teaching style, how much he was interested in the students, how much he engaged with the students. But I also talk about his working relationships, the relationships he had with his colleagues. In the third part, I will talk briefly about his reformatory work. Then, in parts four and five, I will present his Hungarian translation of the Catechesis puerilis. This will help us to understand all that Melanchthon wanted to communicate to the reader, but now in our mother tongue. Melanchthon stresses that the Christian faith passes from one man's lips to another man's ears. Catechesis, in its various forms, helps to frame the role of the transmission of the faith within the vocation.

ThesisMA Szakdolgozat2023Supervisor: Buzogány Dezső

2021

A szakdolgozatom témája a Görgényi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyveiknek vizsgálata az 1801-es év második felében volt. Az első részben a kor református egyháztörténetébe nyertünk rövid betekintést. Megfigyelhettük azt, hogy ebben a korban, tehát a 18-19. században, Erdélyre nézve nagyon sok szigorítás érkezett a Habsburg részről, II. József által behozott rendelkezések befolyással voltak Erdély területére is. Azok a rendelkezések amelyek Magyarország területén a protestánsokra nézve előnyösek voltak, Erdély számára nem voltak azok mivel hátráltatták Erdélyt. Azonban a szigorítások ellenére azt láthattuk, hogy mégis a reformátusság meg tudta tartani az identitását, illetve Erdély terültén növekedni kezdett a lélekszám és az oktatás is fejlődött. Ezek a rendeletek nem hátráltatták az egyházakat, csak kellemetlenül érintette őket. A protestáns felekezetek azért tudtak fejlődni, mert nem volt éppen olyan szigorú nyomás a Habsburg részről.

A második részben a Görgényi Református Egyházmegye kialakulásáról számoltam be. Ebben a fejezetben beszéltem az egyházmegye anyaegyházközségeiről, templomépítésekről, az egyházmegye lélekszámáról, az egyházi szolgák képzéséről és szerepéről, illetve megemlítettem az ismeretesebb espereseket is. Néhány kérdésre kerestük a választ ebben a részben: Mikor és minek a következményeként alakult meg az egyházmegye? Kik voltak abban a korban az esperesek? Milyen területeket foglalt magába az egyházmegye? Miképpen alakult a hívek növekedése illetve csökkenése? Számomra fontos volt ez a rész, mivel én a Görgényi Egyházmegyébe tartozók és a kutatás során nagyon sok hasznos információval gyarapítottam eddigi ismereteimet.

A harmadik részben betekintést nyerhettünk a Görgényi Református Egyházmegye életébe a vizitációs jegyzőkönyv feljegyzései alapján. Az 1801-es év második felébe nyertünk betekintést. Itt meg szeretném említeni azt, hogy sok érdekes dolgokkal kerültem szembe. Ilyen például az, hogy az esperesi vizitáció során a lelkipásztorok, egyházi elöljárók és egyháztagok erkölcsi életével foglalkozva, büntető eljárásokat szabtak ki az erre érdemesnek bizonyult személyekre. Abban az időben az iskolamesterek szerepe is nagyon fontos volt a lelkipásztorok tevékenysége mellett. Az iskolamesternek fontos szerep jutott az elkövetkezendő generáció egyházi életére való felkészítésében, mivel nagy jelentőséget tanúsítottak a fiatalok hovatartozásához.

ThesisBA Szakdolgozat2021Supervisor: Buzogány Dezső