Szakács Enikő kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

egyház és irodalom

Típus Title Year Contributor
T N/A Páskándi Géza „Vendégség” című művének recepciója 2013 Szabó Csengele
T N/A Kain és Ábel 2019 Albert-Nagy Ákos István
P Research article Ady Endre esete a kolozsvári „esztétikusokkal” 2023 Pethő Sándor
T N/A A hit és megtérés kérdése Ady Endre életében és költészetében 2007 Simon István László
T N/A Teológiai nyomok a XIX. század végén élt erdélyi református lelkészek szépirodalmi munkásságában 2013 Pocsveiler István Levente
T N/A At Unitárius Irodalmi Társaság tagjai az erdélyi magyar irodalomban 2020 László Bernadett
T N/A A 17. századi prédikáció mint irodalmi alkotás 2019 Szakács Enikő
P Research article Szépirodalmi kísérletek a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban a zsebkönyvek korában, a nagyenyedi Virágkosár 2018 Szabó Emília

igehirdetés (prédikáció)

Típus Title Year Contributor
T N/A A prédikáció időszerűsége 2015 Albert-Nagy Ákos István
P Research article Metafora vagy nem metafora? 2015 Máthé-Farkas Zoltán
T N/A „Úgy tanította őket, mint akinek hatalma van” 2012 Kelemen Attila Csongor
P Research article Pál apostol athéni igehirdetése – ApCsel 17,16–34 2014 Székely József
T N/A A prédikációírás hermeneutikai kérdései 2017 Szombatfalvi Csongor
P Research article Prédikálás 2.0. 2019 Koppándi Botond Péter
P Meditation, sermon Unitárius prófétaság 2003 Koppándi Botond Péter
P Collection of sermons Öt prédikáció a reformáció négyszázadik emlékévére 1917
P Series, Journal Igehirdető 15.11 2004
P Research article Unitárius szövegek a prédikációról 2022 Balázs Mihály
P Short note Ki nem becsüli meg az Úrnak testét? 2005 Kállay Dezső
P Research article Prófécia – igehirdetés, próféta – igehirdető 2014 Kiss Jenő
P Research article „...az mi prédikátorunkat győzd meg, (...) többé mi kenyeret neki nem nyújtunk” 2022 Varga Réka
P Research article Igemagyarázatok az Apostolok cselekedetei 22–25 alapján 2012 Kozma Zsolt
P Meditation, sermon Ajándék – Jézusnak 2008 Koppándi Botond Péter
P Research article Circumdederunt me: a halál kínjai és a műveltség 2022 Varga Benjámin
P Short note Igehirdetési szolgálatunk mai kérdései 2012 Kozma Zsolt
P Meditation, sermon Térjen vissza a Lélek! 2008 Koppándi Botond Péter
P Assessment Isten fegyvereivel az Ige szolgálatában 2012 Hermán János
P Research article Vízkereszt utáni első vasárnap 2022 Kelemen Fruzsina
P Review Timothy Keller: Preaching. Communicating Faith in an Age of Skepticism 2019 Simon János
P Review Thomas G. Long: A prédikálás tanúbizonysága 2022 Kulcsár Árpád
P Research article Az íróasztaltól a szószékig 2016 Kulcsár Árpád
P Review Recenzió—kicsit másként. Végh Tamás: Ábrahámtól Jézusig. Üdvtörténeti igehirdetés-sorozat 2015 Vörös Éva
T N/A Az I-II. századi őskeresztyén istentisztelet főbb vonásai 2014 Simon Emőke
P Research article Walter Brueggemann Uttered beyond Fear című igehirdetése 2014 Tunyogi Lehel
T N/A Khrüszosztomosz, mint megtérésre hívó igehirdető 2012 Vékony Zsolt József
P Research article Református hitvallásaink tükröződése az igehirdetésben 2012 Papp György
T N/A A prédikáció formája - formai kérdés? 2016 Vékony Roland Ádám
P Review Kodácsy Tamás: A homiletikai aptum. Hogyan lesz a szószéki beszédből igehirdetés? 2020 Kulcsár Árpád
P Meditation, sermon Vendégszerető tanúságtétel 2010 Koppándi Botond Péter
P Series, Journal Igehirdető 1.1 1990
P Research article Egy húsvét Szász Domokossal, avagy: a keresztáldozat és feltámadás kérdése két prédikációban 2017 Geréb Miklós
P Research article Egy ismeretlen ismerős 2022 Lovas Borbála
P Short note Még mindig prédikáció? 2005 Kozma Zsolt
P Research article Prophetie – Predigt, Prophet – Prediger 2014 Kiss Jenő
P Research article A természetjog eszméje Enyedi György prédikációiban 2022 Simon József
P Short note Nem ellenállhatatlan. Igetanulmány 2012 Kozma Zsolt
P Meditation, sermon Istenországa és a művészkedő egyletesek 2017 Koppándi Botond Péter
P Research article „hogy ez jövendő velág meg tudná hitömet…” 2022 Maczák Ibolya
P Short note Az igehirdetés közösségteremtő ereje 2012 Kozma Zsolt
P Series, Journal Igehirdető 25.6 2014