Metafora vagy nem metafora?

Subtitle
Feltételezések Jób szabadítás-metaforáinak jelentésalkotásáról

E nagyobb lélegzetvételű tanulmány a metafora jelentésalkotásáról szól. Nem kérdéses, hogy a teológiai kutatás és a szószéki igehirdetés, illetve a gyülekezeti szolgálat összefüggenek egymással. Mert ahogyan gondolkodunk a jelentésalkotásról, úgy értelmezünk, és ezzel máris a prédikációkészítésnél vagyunk. Ha pedig textusprédikációra törekszünk, akkor azt a szempontot követjük, hogy a bibliai szövegrész milyen jelentést, és annak milyen alkalmazását engedi meg; mert akik értelmeznek, azok a szöveg szolgái.

Tartalom bibliográfiai hivatkozásban

Máthé-Farkas Zoltán: Metafora vagy nem metafora?. Feltételezések Jób szabadítás-metaforáinak jelentésalkotásáról. In: Református Szemle 108.1 (2015), 5--54