A Marosi Református Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyvei 1766. december 2.-1768. január 29.

Contributor

Jelen mesteri dolgozat a Marosi Egyházmegye történetébe nyújt betekintést. Forrásfeltáró, forrásfeldolgozó dolgozat kívánt ez lenni. A kutatás magába foglalta a levéltári anyagnak a digitalizálását, és feldolgozását.