Másodkézből tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

bibliográfia

Type Title Year Contributor
P Bibliography Adorjáni Zoltán publikációi 2021 Kolumbán Vilmos József
P Bibliography Dr. Rezi Elek tudományos közleményei 2019 Adorjáni Zoltán
P Bibliography Dr. Nagy András közleményei 2019 Kozma Zsolt
P Bibliography Másodkézből 2008 Kozma Zsolt
P Research article Az erdélyi protestáns biblikus kutatás 2002–2013 között 2015 Balogh Csaba
P Review A Református Szemle repertóriuma. 1908-2012- az irodalmi örökség, a belső térképek, az önfegyelem és az alázat könyve 2016 Kállay Dezső
P Bibliography D. dr. Gálfy Zoltán írásai 2013 Adorjáni Zoltán
P Bibliography A Református Szemle repertóriuma 1908–2012 2015 Kozma Zsolt
P Bibliography D. dr. Pap Géza közleményei 2019 Adorjáni Zoltán
P Bibliography A magyar nyelvű protestáns bibliai teológia könyvészete 1979-ig 2008 Kozma Zsolt
P Research article Erdélyi protestáns gyakorlati teológiai áttekintés 2002–2013 2015 Kurta József Tibor
P Bibliography Dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária publikációi és kéziratos munkái 2016 Adorjáni Zoltán
P Bibliography Dr. Rezi Elek publikációi 2019 Adorjáni Zoltán
P Bibliography Dr. Molnár János publikációi 2021 Adorjáni Zoltán
P Research article Dr. Nagy Antal Mihály lelkipásztor, teológiai tanár megjelent munkái 2018 Simon János
P Research article A mi Ravasz Lászlónk. A külön út és a közös út sorskérdései 2010 Kozma Zsolt
P Bibliography Cumulated bibliography 2021 Papp György
P Bibliography Juhász Tamás irodalmi munkássága 2012 Kállay Dezső
P Research article Nagy Péter, a tudós tanár, irodalmár, egyházát újjászervező püspök 2019 Gaal György
P Bibliography Dr. Molnár János publikációi 2021 Adorjáni Mária
P Bibliography Dr. Herczeg Pál tudományos közleményei 2017 Adorjáni Zoltán
P Bibliography D. dr. Geréb Zsolt publikációi 2012 Adorjáni Zoltán

erdélyi teológia

Type Title Year Contributor
P Review Geréb Zsolt: Teológiai tanulmányok, prédikációk, könyvismertetések 2016–2021 2021 Málnási Ferenc
P Research article Az új magyar bibliafordítás erdélyi recepciója 2007 Adorjáni Zoltán
P Bibliography Másodkézből 2008 Kozma Zsolt
P Bibliography A magyar nyelvű protestáns bibliai teológia könyvészete 1979-ig 2008 Kozma Zsolt

kommentár

Type Title Year Contributor
P Commentary Péter első levelének magyarázata 2015 Geréb Zsolt
P Review Kálvin János magyarázata Péter első leveléhez. Fordította: Papp György 2018 Adorjáni Zoltán
P Commentary A Filippibeliekhez intézett levél magyarázata 1983 Tőkés István
P Commentary A Deuteronomium befejezése 1928 Kecskeméthy István
P Research article Kálvin Újszövetséghez írott kommentárjainak elterjedtsége a kora újkori Erdélyben 2011 Ősz Sándor Előd
P Bibliography Másodkézből 2008 Kozma Zsolt
P Commentary Ámos, a próféta 1930 Hartenstein Károly
P Commentary Jézus útja. Tíz egyszerű gyakorlati bibliamagyarázat 1898 Kecskeméthy István
P Research article Rudolph Gwalther írásmagyarázati munkái az erdélyi református és unitárius gyökerű gyűjteményekben 2021 Ősz Sándor Előd
P Review Hans Klein: Der erste Korintherbrief. Übersetzt und erklärt 2016 Geréb Zsolt
P Commentary A Korinthusbeliekhez írt első levél magyarázata 1995 Tőkés István
P Commentary Mal'aki próféta könyve 1929 Kecskeméthy István
P Commentary Kommentár az Apokalypsishez 1923 Kecskeméthy István
P Review Geréb Zsolt: A kolosséiakhoz és a Filemonhoz írt levél magyarázata 2010 Péter Csaba
P Commentary A Deuteronomium bevezetése 1930 Kecskeméthy István
P Commentary Kommentár Mikáh és Cefenjah próféták könyveihez 1914 Kecskeméthy István
P Review Hans Klein: Der zweite Korintherbrief. Übersetzt und erklärt 2016 Geréb Zsolt
P Commentary A Korinthusbeliekhez írt második levél magyarázata 1996 Tőkés István
P Commentary Jóna próféta könyve 1930 Kecskeméthy István
P Commentary Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata 2012 Geréb Zsolt
P Review Geréb Zsolt: A kolosséiakhoz és a Filemonhoz írt levél magyarázata 2011 Bekő István Márton
P Commentary Obadja próféta könyve. Jóél próféta könyve 1931 Kecskeméthy István
P Commentary Szent János apokalypsisa és a világtörténet 1917 Székely István
P Review Kálvin János: Az első korinthusi levél magyarázata 2015 Kállay Dezső
P Review Geréb Zsolt: A Thesszalonikabeliekhez írott levelek magyarázata 2004 Kállay Dezső
P Commentary Habbakuk próféta könyve 1930 Kecskeméthy István

protestáns teológia

Type Title Year Contributor
T MA Szakdolgozat Csíky Lajos teológiai gondolkodása 2019 Tárkányi István Attila
P Bibliography Másodkézből 2008 Kozma Zsolt
P Bibliography A magyar nyelvű protestáns bibliai teológia könyvészete 1979-ig 2008 Kozma Zsolt