bibliográfia

Type Title Year Contributor
P Bibliography Dr. Herczeg Pál tudományos közleményei 2017 Adorjáni Zoltán
P Bibliography D. dr. Geréb Zsolt publikációi 2012 Adorjáni Zoltán
P Bibliography Adorjáni Zoltán publikációi 2021 Kolumbán Vilmos József
P Bibliography Dr. Rezi Elek tudományos közleményei 2019 Adorjáni Zoltán
P Bibliography Dr. Nagy András közleményei 2019 Kozma Zsolt
P Bibliography Másodkézből 2008 Kozma Zsolt
P Research article Az erdélyi protestáns biblikus kutatás 2002–2013 között 2015 Balogh Csaba
P Review A Református Szemle repertóriuma. 1908-2012- az irodalmi örökség, a belső térképek, az önfegyelem és az alázat könyve 2016 Kállay Dezső
P Bibliography D. dr. Gálfy Zoltán írásai 2013 Adorjáni Zoltán
P Bibliography A Református Szemle repertóriuma 1908–2012 2015 Kozma Zsolt
P Bibliography D. dr. Pap Géza közleményei 2019 Adorjáni Zoltán
P Bibliography A magyar nyelvű protestáns bibliai teológia könyvészete 1979-ig 2008 Kozma Zsolt
P Research article Erdélyi protestáns gyakorlati teológiai áttekintés 2002–2013 2015 Kurta József Tibor
P Bibliography Dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária publikációi és kéziratos munkái 2016 Adorjáni Zoltán
P Bibliography Dr. Rezi Elek publikációi 2019 Adorjáni Zoltán
P Bibliography Dr. Molnár János publikációi 2021 Adorjáni Zoltán
P Research article Dr. Nagy Antal Mihály lelkipásztor, teológiai tanár megjelent munkái 2018 Simon János
P Research article A mi Ravasz Lászlónk. A külön út és a közös út sorskérdései 2010 Kozma Zsolt
P Bibliography Cumulated bibliography 2021 Papp György
P Bibliography Juhász Tamás irodalmi munkássága 2012 Kállay Dezső
P Research article Nagy Péter, a tudós tanár, irodalmár, egyházát újjászervező püspök 2019 Gaal György
P Bibliography Dr. Molnár János publikációi 2021 Adorjáni Mária

Református Szemle

Type Title Year Contributor
P Report Kettős könyvbemutató Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma, A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója 2016 Balogh Csaba
P Research article A Református Szemle indulása 2007 Bustya Dezső
P Research article A katekézisről és a lelkigondozásról a Református Szemle 100 évfolyamában 2007 Bodó Sára
P Review Megjelent a Református Szemle repertóriuma A Református Szemle repertóriuma. 1908—2012. Összeállította Kozma Zsolt 2016 Papp György
P Research article Mindenek ellenére – gondolatok a 100 éves Református Szemle ószövetségi anyagához 2007 Marjovszky Tibor
P Review A Református Szemle repertóriuma. 1908-2012- az irodalmi örökség, a belső térképek, az önfegyelem és az alázat könyve 2016 Kállay Dezső
P Remembrance 100 éves a Református Szemle 2007 Adorjáni Zoltán
P Bibliography A Református Szemle repertóriuma 1908–2012 2015 Kozma Zsolt
P Research article Az újszövetségi tudományok a százéves Református Szemlében 2007 Győri István
P Report A 109 éves Református Szemle 105 évfolyamának repertóriuma 2016 Adorjáni Zoltán
P Report A 100 éves Református Szemle szerkesztőségének jubileumi nyílt ülése 2007 Adorjáni Zoltán
T TDK Teológiai tanárok munkássága a Református Szemle tükrében a második bécsi döntést megelőzően és azt követően 2022 Ambrus Mózes
P Research article A 100 éves Református Szemle liturgikai, himnológiai és homiletikai írásainak főbb vonásai 2007 Fekete Károly

repertórium

Type Title Year Contributor
P Review A Református Szemle repertóriuma. 1908-2012- az irodalmi örökség, a belső térképek, az önfegyelem és az alázat könyve 2016 Kállay Dezső
P Bibliography A Református Szemle repertóriuma 1908–2012 2015 Kozma Zsolt
P Bibliography A Protestáns Szemle Repertóriuma 1998 Daragus Izabella
P Report A 109 éves Református Szemle 105 évfolyamának repertóriuma 2016 Adorjáni Zoltán
P Bibliography Az Igehirdető repertóriuma 2006 Szász Eszter Judit
P Report Kettős könyvbemutató Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma, A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója 2016 Balogh Csaba
P Announcement Az Út repertóriuma: 1915–1944, 2001–2006. 2017 Bak Ágnes
P Review Megjelent a Református Szemle repertóriuma A Református Szemle repertóriuma. 1908—2012. Összeállította Kozma Zsolt 2016 Papp György