Kilencvenöt reformátori tétel egykor és ma tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

95 tétel

Type Title Year Contributor
P Research article Kilencvenöt reformátori tétel egykor és ma 2017 Simon János
P Research article A mai 95 tétel 2017 Simon János

reformáció

Type Title Year Contributor
T BA Szakdolgozat A szerzetesrendek szerepe a reformáció kialakulásában 2012 Papp Szabolcs
P Research article Ábécédária (ábécéskönyvek) és olvasókönyvek a humanizmustól a reformációig 2018 Bernhard, Jan Andrea
P Research article Zwingli 1970 Nagy Géza
P Review Fekete Károly (szerk.): A reformáció debreceni emlékműve. 1517–1567–2017 2019 Ősz Sándor Előd
P Short note A reformáció lényege 2001 Varga László
T BA Szakdolgozat Az első és második erdődi zsinat 2018 Varga Tamás Sándor
P Research article Telegdi Miklós Agendariusának gyóntatási útmutatója a korabeli európai penitenciálék tükrében 2022 Lenyó Orsolya
P Research article Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond
P Review Erasmus: Institutio principis christiani. Bázel 1516. 500 éves a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet legrégibb könyve 2016 Márton István
P Research article A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (II.) 2020 Buzogány Dezső
T BA Szakdolgozat A reformáció 400 éves jubileumának megünneplése a református egyházban 2017 Lészai Róbert
P Research article Társadalom és közerkölcs Genfben (1541–1557) és Debrecenben (1547–1572) a reformáció hajnalán 2021 Magyar Balázs Dávid
P Research article A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese
P Research article Reformáció és modernitás 2017 Fazakas Sándor
P Research article A keresztyénség nem kötelesség, hanem lekötelezettség 2010 Kozma Zsolt
T BA Szakdolgozat A reformáció 400 éves jubileumának megünneplése a Barcaságban 2017 Borhács Dávid
P Research article Trăiește cel drept prin credință? 2023 Balogh Csaba
P Research article A misszió és prozelitizmus között, a protestantizmus sikerei az erdélyi románok körében és ennek lecsapódása a román történetírásban 2018 Dumitran Ana
P Research article Kilencvenöt reformátori tétel egykor és ma 2017 Simon János
P Research article A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (I.) 2020 Buzogány Dezső
P Monograph A magyar reformáció és a magyar biblia 1929 Kecskeméthy István
P Collection of studies Az Ószövetség és a reformáció: Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből 2018 Kustár Zoltán
P Research article Harmóniás éneklés a reformáció 300 éves emlékünnepén Erdélyben 2018 Benkő Timea
P Review Korunk. Reformáció 500 2017 Geréb Zsolt
P Research article A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (IV.) 2020 Buzogány Dezső
T BA Szakdolgozat „Philosophia christi” Erasmus munkásságában 2017 Márton István
P Research article Operele teologilor Reformei Bisericești în Colecția Blaj a Bibliotecii Filialei Academiei Române din Cluj 2023 Ősz Sándor Előd
P Research article Protestáns iskolai könyvtárak tematikus összetételének változásai a reformáció első századában 2018 Monok István
P Research article A mai 95 tétel 2017 Simon János
P Review D. Tóth Judit – Papp György (szerk.): Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában 2019 D. Tóth Judit
P Popular article A reformáció lényege 2001 Varga László
P Research article Az igaz hitből él? 2018 Balogh Csaba
P Research article Bullinger hatása Erdélyben diákokkal és lelkipásztorokkal való levelezése tükrében 2018 Sógor Géza
P Report Reformáció – eszmék, értékek, váradalmak. A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet konferenciája a reformáció 500. jubileuma alkalmából 2017 Balogh Csaba
P Review D. Tóth Judit – Papp György (szerk.): Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában 2020 Pap Levente

Reformáció 500

Type Title Year Contributor
P Research article Kilencvenöt reformátori tétel egykor és ma 2017 Simon János
P Research article A mai 95 tétel 2017 Simon János