Az Endemann-per újabb kutatása tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

18. századi egyháztörténet

Type Title Year Contributor
P Research article 18. századi szálszámolásos fehérhímzésű abroszok a Görgényi Református Egyházmegyében 2017 Horváth Iringó
P Research article Zilahi Sebes János apológiája 2018 Kolumbán Vilmos József
P Research article Az Endemann-per újabb kutatása 2018 Kolumbán Vilmos József
T MA Thesis The life of György Verestói 2021 Tasnádi István
T TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség klenódiumainak történeti áttekintése a 16–18. században 2022 László Orsolya
P Research article Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében a 18. század folyamán 2017 Bartha Zoltán
P Research article Református lelkészi oklevél 1702-ből 2014 Kurta József Tibor
P Research article Angol könyvek a kolozsvári református kollégium könyvtárában a 17. század második felében 2018 Sipos Gábor
T MA Thesis Verstói György élete 2021 Tasnádi István
T BA Szakdolgozat Fáji János naplója 2018 Tasnádi István
P Research article Egyházi anyakönyvek és családkönyvek a 18–19. századi családrekonstitúciós vizsgálatokban 2017 Lakatos Sándor
P Research article Fejérvári Sámuel útinaplója az Erdély és Törökország közti határszélek kijáratásakor, 1741-ben 2011 Kovács Sándor
P Monograph A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
P Research article Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” 2021 Viczián István
P Source edition Eperjesi Zsigmond és Keresztes Máté levele 2018 Kolumbán Vilmos József
P Research article A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese
T MA Szakdolgozat Hat gyülekezet 2021 Bányai Csaba Attila
T TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség textíliáinak adományozói a 16–18. században 2022 Demeter Ágnes

Endemann-per

Type Title Year Contributor
P Research article Az Endemann-per újabb kutatása 2018 Kolumbán Vilmos József
P Source edition Eperjesi Zsigmond és Keresztes Máté levele 2018 Kolumbán Vilmos József

liberális teológia

Type Title Year Contributor
P Research article Az Endemann-per újabb kutatása 2018 Kolumbán Vilmos József
P Research article Reinhold Niebuhr teológiai és társadalometikai gondolatainak értékelése 2019 Papp Zsolt
T TDK A református új ortodoxia és a liberális teológia vitája a 19. század második felében 2019 Nagy Dávid
T BA Szakdolgozat Kátéoktatás az Erdélyi Református Egyházban a 19. század második felében 2021 Nagy Dávid
P Research article A Fiú Isten problematikája Szász Domokos prédikációiban 2018 Geréb Miklós
P Research article “Brothers in arms”. Simén Domokos és a magyar református liberális teológia 2019 Kovács Ábrahám
P Research article A dialektika theologia és az exegézis 1970 Mátyás Ernő
P Research assessment Kovács Albert liberális teológus és politikus élete és munkássága. Összefoglalás 2022 Bodnár Lajos
P Research article Isten a folyamatteológiában 2019 Szent-Iványi Ilona
P Research article Egy húsvét Szász Domokossal, avagy: a keresztáldozat és feltámadás kérdése két prédikációban 2017 Geréb Miklós
P Research article A kritikus kritikusai 2022 Kulcsár Árpád
P Research article Kovács Albert (1838–1904) teológiai szabadelvűségének forrásai 2021 Bodnár Lajos

protestáns ortodoxia

Type Title Year Contributor
P Source edition Zilahi Sebes János apológiája 2017 Kolumbán Vilmos József
P Source edition Eperjesi Zsigmond és Keresztes Máté levele 2018 Kolumbán Vilmos József
T BA Szakdolgozat Kátéoktatás az Erdélyi Református Egyházban a 19. század második felében 2021 Nagy Dávid
P Research article Zilahi Sebes János apológiája 2018 Kolumbán Vilmos József
P Research article Az Endemann-per újabb kutatása 2018 Kolumbán Vilmos József
P Research article Bodola János védekezése 2018 Kolumbán Vilmos József

tanfegyelem

Type Title Year Contributor
P Research article Az Endemann-per újabb kutatása 2018 Kolumbán Vilmos József