bibliaértelmezés

Type Title Year Contributor
P Research article „Isten emberei… továbblépnek fölfelé, az értelemmel fölfogható világba” (Gig. 61) 2021 Zamfir Korinna
P Research article Jeromos klasszikus műveltsége 2021 Benyik György
P Research article Rudolph Gwalther írásmagyarázati munkái az erdélyi református és unitárius gyökerű gyűjteményekben 2021 Ősz Sándor Előd
P Research article A Zsoltárok 90,1–6 szövege a Targumban 2021 Papp György

egyiptomi zsidóság

Type Title Year Contributor
P Research article A therapeuták himnuszéneklése Philón De vita contemplativa című munkája alapján 2007 Adorjáni Zoltán
P Research article Magyarázat Alexandriai Philón De vita contemplativa művének címéhez 2015 Adorjáni Zoltán
P Research article „Isten emberei… továbblépnek fölfelé, az értelemmel fölfogható világba” (Gig. 61) 2021 Zamfir Korinna

hellenizmus

Type Title Year Contributor
P Research article A páli levelek eszkatológiájának néhány vonása a hellenisztikus sírszövegek kontextusában 2017 Ledán M. István
P Research article A keresztyénség és a görög bölcselet találkozása 1970 Bartók György
P Research article Isten igazságosságáról – a Prédikátor könyvének feleletei fényében 2021 Kustár Zoltán
T BA Szakdolgozat A Makkabeus kor története a deuterokanonikus iratok alapján 2016 Orbán Mihály
P Research article „Isten emberei… továbblépnek fölfelé, az értelemmel fölfogható világba” (Gig. 61) 2021 Zamfir Korinna

Isten embere

Type Title Year Contributor
P Research article „Isten emberei… továbblépnek fölfelé, az értelemmel fölfogható világba” (Gig. 61) 2021 Zamfir Korinna