bibliaértelmezés

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Jeromos klasszikus műveltsége 2021 Benyik György
P Szaktanulmány Rudolph Gwalther írásmagyarázati munkái az erdélyi református és unitárius gyökerű gyűjteményekben 2021 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány A Zsoltárok 90,1–6 szövege a Targumban 2021 Papp György
P Szaktanulmány „Isten emberei… továbblépnek fölfelé, az értelemmel fölfogható világba” (Gig. 61) 2021 Zamfir Korinna

egyiptomi zsidóság

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Magyarázat Alexandriai Philón De vita contemplativa művének címéhez 2015 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány „Isten emberei… továbblépnek fölfelé, az értelemmel fölfogható világba” (Gig. 61) 2021 Zamfir Korinna
P Szaktanulmány A therapeuták himnuszéneklése Philón De vita contemplativa című munkája alapján 2007 Adorjáni Zoltán

hellenizmus

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A keresztyénség és a görög bölcselet találkozása 1970 Bartók György
P Szaktanulmány Isten igazságosságáról – a Prédikátor könyvének feleletei fényében 2021 Kustár Zoltán
S BA Szakdolgozat A Makkabeus kor története a deuterokanonikus iratok alapján 2016 Orbán Mihály
P Szaktanulmány „Isten emberei… továbblépnek fölfelé, az értelemmel fölfogható világba” (Gig. 61) 2021 Zamfir Korinna
P Szaktanulmány A páli levelek eszkatológiájának néhány vonása a hellenisztikus sírszövegek kontextusában 2017 Ledán M. István

Isten embere

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány „Isten emberei… továbblépnek fölfelé, az értelemmel fölfogható világba” (Gig. 61) 2021 Zamfir Korinna