Kutasi Beáta

Contributed content

2022

Gyülekezetépítés céljából foglalkoztam a 15-17 éves keresztyén fiatalok identitásfejlődésével. Vizsgálom az identitásfejlődés szerepét a közösségtudat megerősítésében.  Megfelelő elméleti megalapozás igényével a fiatal korosztály egyháztagságának megerősítése a dolgozat célja az identitásfejlődésük sajátosságainak összefüggésében. A katechétikai, gyakorlati megvalósításhoz a dolgozat tézisének fejlődéselméleti, szociálpszichológiai, valamint valláslélektani, teológiai megközelítése szolgálja az elméleti megalapozást. A keresztyén fiatalok identitástudata csak a közösségen belül erősödhet, azonban számos keresztyén fiatal számára nehezen vagy egyáltalán nem integrálódik, válik személyiségük részévé a keresztyén identitástudat, amelyik a közösségivé tartozás tudatát foglalja magába. A dolgozatban arra keresem a választ, hogy milyen szerepet tölt be a 15-17 éves korosztály identitásfejlődése, identitástudatuk erőssége a közösségtudat elsajátításában, így a közösséghez való tartozás megvalósulásában. Másodsorban pedig arra vagyok kíváncsi, hogy egy keresztyén közösséghez való tartozás meghatározó feltétele-e az érett identitás a kamasz pszichoszociális fejlődése során? 

A fiatalok identitástudatának stabilitását olyan katechizációs gyakorlatok segítik, amelyek a fiatalok pszicho-szociális szükségleteire alapoznak. Ugyanis a keresztyén közösség elsődleges és fontos szerepet tölthet be a fiatalok identitásfejlődésében, mint olyan szociális közeg, ahol a fiatal megtalálja identitását és az önállósodási törekvéseit megvalósítja. Egyéni és közösségi akadályokat figyelembe véve közösséghez való odatartozást a kamasz identitásfejlődése során elő lehet segíteni a közösség részéről a fiatal számára. A kamasz feladata szociálpszichológiai fejlődése során az identitás megtalálása, fejlődése. Közösségigényét is ez az alapszükséglet határozza meg. A közösségtudat megerősödése a 15-17 éves korosztályt illetően olyan katechetikai gyakorlatokat feltételez, amelyek figyelembe veszik az identitáskeresés fontosságát, a korosztály identitás tudatának különbözőségét, és az identitástudat erősségének szerepét a közösséghez való tartozásban.

ThesisBA Szakdolgozat2022Supervisor: Somfalvi Edit