Kutasi Beáta kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

gyakorlati teológiai kutatás

Típus Title Year Contributor
P Research article Molnár Albert (1849-1901) 1996 Kelemen Attila
P Report Megalakult a Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kör 2017 Balogh Csaba
P Research article Ravasz László (1882-1975) 1996 Kelemen Attila
T N/A Az identitástudat erősségének szerepe a közösséghez való odatartozásban - 15-17 éves keresztyén fiataloknál 2022 Kutasi Beáta
P Research article Gönczy Lajos (1889-1986) 1996 Molnár János

hitoktatás (katechézis)

Típus Title Year Contributor
T N/A Digitális tanítási segédanyagok a katekétikai munkában 2018 Dénes Erzsébet
T N/A Hogyan munkálhatjuk a II. éves konfirmandusoknál a hitvallástételt a kooperatív módszer segítségével? 2020 Tökölyi Csaba-Krisztián
T N/A A társasjáték szerepe és célzott használata a serdülő korosztályban 2014 Lukács Vilmos István
P Research article Katekézis a református egyházban. I. 2021 Buzogány Dezső
T N/A Az ifjúsági munka relevanciája a z-generációs fiatalok számára, kérdőíves kutatások tükrében 2021 Andrei Imelda Paula
T N/A A kisiskolás gyermekek vallásos nevelése 2022 Tamási Noémi
P Research article O călătorie în istoria pedagogiei biblice și antice, ajutorul primordial în formarea ucenicilor lui Isus Hristos 2023 Somfalvi Edit
P Research article A bibliolog írásmegértés 2024 Somfalvi Edit
T N/A A szellemileg sérült emberek hitoktatása 2020 Szabó Gabriella
T N/A A katekézis reformálhatósága-elmélet és tapasztalat különös tekintettel a Szatmári Református Egyházmegyében végzett felmérésekre 2013 Mészáros Mihály Immánuel
T N/A Krisztus-központú gyermekszerű kátéoktatás kérdéseinek feldolgozása kooperatív módszerrel 2018 Tökölyi Csaba Krisztián
T N/A Gyermek-istentiszteletek módszertana és gyűjteménye 2019 Nagy Henrietta
T N/A Apa, mesélj! 2012 Jári Zsolt
T N/A Istentiszteleti rendtartás és mintaistentiszteletek a vallásórások gyermek-istentisztelete számára 2021 Csatári Leila
T N/A Melanchthon Fülöp: Catechesis puerilis 2021 György Szabolcs
T N/A Az identitástudat erősségének szerepe a közösséghez való odatartozásban - 15-17 éves keresztyén fiataloknál 2022 Kutasi Beáta
P Research article Imre Lajos (1888-1974) 1996 Adorjáni Zoltán
T N/A Hatékony katekéta = hatékony katekézis 2020 Várdai Dávid
T N/A Az iskolai katechézis relevanciája az egyház, a fejlődéslélektan és a diákok véleményének tükrében 2019 Andrei Imelda Paula
T N/A A bibliodráma módszerének alkalmazása az öt-nyolc osztályos diákok katekézisében 2012 Kovács László
T N/A Ha mindezt tudod mi hasznát veszed? 2020 Kovács Zsuzsa
T N/A Vallásos nevelésre néző személyiségfejlesztő csoportjátékok elmélete és gyűjteménye 2016 Györgyilyés Izolda
T N/A A média hatása a gyerekekre 2011 Ferkő Andor
T N/A Élmény és/vagy unalom: „mit keres a gyermek a vallásórán!” 2021 Lőrinczi Alpár János
T N/A „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak...” 2022 Mátis Szidónia
T N/A Az Erdélyi Református Kollégiumok IV. osztályosainak istenképe 2022 Pál Orsolya
T N/A A bábtechnikák alkalmazhatósága a gyülekezetpedagógiában 2024 Sánta Richard
T N/A A vallásos nevelés segédeszközei és ezek hatása a gyermekek vallásos fejlődésére 2021 Szombatfalvi Etelka
T N/A A vallási nevelés szerepe a személyiségfejlődésben felnőttkorban 2018 Kovács Zsuzsa

identitás

Típus Title Year Contributor
T N/A Az identitástudat erősségének szerepe a közösséghez való odatartozásban - 15-17 éves keresztyén fiataloknál 2022 Kutasi Beáta
P Research article Református identitáskrízis a 21. században 2023 Németh Tamás
T N/A A teológiai tisztánlátás fontossága az identitástudat kialakulásában 2014 Barta István Zsolt
P Research article Jövevények és idegenek 2022 Éles Éva
T N/A Keresztyén fiatalok identitás státuszának összehasonlítása a James Marcia modell alapján a Küküllői Egyházmegye két gyülekezetében 2024 Kutasi Beáta
P Research article A bűnténytől az irgalom-tényig 2002 Visky Sándor Béla
P Research article Kimozdulás az idegenbe: turisták, menekültek, zarándokok 2023 Simon János
P Research article "Ti kinek mondotok engem?" 2024 Füsti-Molnár Szilveszter

ifjúság

Típus Title Year Contributor
T N/A Oktatótáborok szervezése és lebonyolítása konfirmandus korosztály számára 2013 Kötő Ferenc Barna
T N/A A Kézdi-Orbai református egyházmegye fiataljainak istenkép vizsgálata 2018 Csürös Róbert Gyula
T N/A „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak...” 2022 Mátis Szidónia
T N/A Beszélgetés fiatalokkal 2020 Magyari Zita Emese
T N/A A "mai" fiatalok lelkigondozása 2015 Szabó Csengele
T N/A A fiatalok egyházi szocializációjának katekétikai és ekleziológiai kérdései 2012 Paizs József
P Monograph Vezérfonal az ifjúság gondozására 1920 Imre Lajos
T N/A Keresztyén fiatalok identitás státuszának összehasonlítása a James Marcia modell alapján a Küküllői Egyházmegye két gyülekezetében 2024 Kutasi Beáta