Kutasi Beáta kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

gyakorlati teológiai kutatás

Típus Title Year Contributor
P Beszámoló Megalakult a Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kör 2017 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Ravasz László (1882-1975) 1996 Kelemen Attila
S N/A Az identitástudat erősségének szerepe a közösséghez való odatartozásban - 15-17 éves keresztyén fiataloknál 2022 Kutasi Beáta
P Szaktanulmány Gönczy Lajos (1889-1986) 1996 Molnár János
P Szaktanulmány Molnár Albert (1849-1901) 1996 Kelemen Attila

hitoktatás (katechézis)

Típus Title Year Contributor
S N/A Ha mindezt tudod mi hasznát veszed? 2020 Kovács Zsuzsa
S N/A Vallásos nevelésre néző személyiségfejlesztő csoportjátékok elmélete és gyűjteménye 2016 Györgyilyés Izolda
S N/A A média hatása a gyerekekre 2011 Ferkő Andor
S N/A Élmény és/vagy unalom: „mit keres a gyermek a vallásórán!” 2021 Lőrinczi Alpár János
S N/A „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak...” 2022 Mátis Szidónia
S N/A Az Erdélyi Református Kollégiumok IV. osztályosainak istenképe 2022 Pál Orsolya
S N/A A vallásos nevelés segédeszközei és ezek hatása a gyermekek vallásos fejlődésére 2021 Szombatfalvi Etelka
S N/A A vallási nevelés szerepe a személyiségfejlődésben felnőttkorban 2018 Kovács Zsuzsa
S N/A Digitális tanítási segédanyagok a katekétikai munkában 2018 Dénes Erzsébet
S N/A Hogyan munkálhatjuk a II. éves konfirmandusoknál a hitvallástételt a kooperatív módszer segítségével? 2020 Tökölyi Csaba-Krisztián
S N/A A társasjáték szerepe és célzott használata a serdülő korosztályban 2014 Lukács Vilmos István
P Szaktanulmány Katekézis a református egyházban. I. 2021 Buzogány Dezső
S N/A Az ifjúsági munka relevanciája a z-generációs fiatalok számára, kérdőíves kutatások tükrében 2021 Andrei Imelda Paula
S N/A A kisiskolás gyermekek vallásos nevelése 2022 Tamási Noémi
P Szaktanulmány O călătorie în istoria pedagogiei biblice și antice, ajutorul primordial în formarea ucenicilor lui Isus Hristos 2023 Somfalvi Edit
S N/A A szellemileg sérült emberek hitoktatása 2020 Szabó Gabriella
S N/A A katekézis reformálhatósága-elmélet és tapasztalat különös tekintettel a Szatmári Református Egyházmegyében végzett felmérésekre 2013 Mészáros Mihály Immánuel
S N/A Krisztus-központú gyermekszerű kátéoktatás kérdéseinek feldolgozása kooperatív módszerrel 2018 Tökölyi Csaba Krisztián
S N/A Gyermek-istentiszteletek módszertana és gyűjteménye 2019 Nagy Henrietta
S N/A Apa, mesélj! 2012 Jári Zsolt
S N/A Istentiszteleti rendtartás és mintaistentiszteletek a vallásórások gyermek-istentisztelete számára 2021 Csatári Leila
S N/A Melanchthon Fülöp: Catechesis puerilis 2021 György Szabolcs
S N/A Az identitástudat erősségének szerepe a közösséghez való odatartozásban - 15-17 éves keresztyén fiataloknál 2022 Kutasi Beáta
P Szaktanulmány Imre Lajos (1888-1974) 1996 Adorjáni Zoltán
S N/A Hatékony katekéta = hatékony katekézis 2020 Várdai Dávid
S N/A Az iskolai katechézis relevanciája az egyház, a fejlődéslélektan és a diákok véleményének tükrében 2019 Andrei Imelda Paula
S N/A A bibliodráma módszerének alkalmazása az öt-nyolc osztályos diákok katekézisében 2012 Kovács László

identitás

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Jövevények és idegenek 2022 Éles Éva
P Szaktanulmány A bűnténytől az irgalom-tényig 2002 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány Kimozdulás az idegenbe: turisták, menekültek, zarándokok 2023 Simon János
S N/A Az identitástudat erősségének szerepe a közösséghez való odatartozásban - 15-17 éves keresztyén fiataloknál 2022 Kutasi Beáta
P Szaktanulmány Református identitáskrízis a 21. században 2023 Németh Tamás
S N/A A teológiai tisztánlátás fontossága az identitástudat kialakulásában 2014 Barta István Zsolt

serdülőkor

Típus Title Year Contributor
S N/A A bibliai üzenet hatékony átadása bibliaórán a 14-19 éves korosztály számára 2016 Simon Emőke
S N/A Az identitástudat erősségének szerepe a közösséghez való odatartozásban - 15-17 éves keresztyén fiataloknál 2022 Kutasi Beáta
S N/A A társasjáték szerepe és célzott használata a serdülő korosztályban 2014 Lukács Vilmos István
S N/A A liturgia szerepe a konfirmandusok hitéletében 2013 Bíró István

személyiségfejlődés

Típus Title Year Contributor
S N/A A vallási nevelés szerepe a személyiségfejlődésben felnőttkorban 2018 Kovács Zsuzsa
S N/A Az identitástudat erősségének szerepe a közösséghez való odatartozásban - 15-17 éves keresztyén fiataloknál 2022 Kutasi Beáta
S N/A A média hatása a gyerekekre 2011 Ferkő Andor
P Szaktanulmány A korai anya–gyermek kapcsolat és annak hatása a gyermek lelki fejlődésére és a felnőtt létre a kötödéselmélet fényében, különös tekintettel a lelkipásztor szolgálatára 2023 Nagy Eszter
S N/A Az iskolai katechézis relevanciája az egyház, a fejlődéslélektan és a diákok véleményének tükrében 2019 Andrei Imelda Paula
P Szaktanulmány A vallás és a hit szerepe a személyiségfejlődés folyamatában 2016 Bognárné Kocsis Judit