O călătorie în istoria pedagogiei biblice și antice, ajutorul primordial în formarea ucenicilor lui Isus Hristos

Contributor

Tineretul de astăzi se confruntă cu o criză a identității valorilor, fără a fi vinovat pentru aceasta. Cei responsabili de educația și îndrumarea lor, cum ar fi părinții, dascălii, clericii și îndrumătorii spirituali, și-au pierdut orientarea spirituală, preferând adesea siguranța în locul mântuirii. În societatea actuală, se observă o predominanță a răului explicată prin prisma mentalității evoluționiste susținute de știință. În acest context, cuvintele din Sfânta Scriptură și apelul către Dumnezeu par a fi fără rost. Răul este adesea redus la încălcări ale normelor etice, explicate printr-un raționalism care justifică urmarea pasiunilor personale. Abaterea de la calea corectă trasată de Părinții Bisericii, precursorii pedagogiei moderne, a dus la o pierdere a valorilor fundamentale ale creației divine. Este esențial să redescoperim fundamentul creștin al pedagogiei și orientarea spirituală pentru a remedia această situație.

Bibliográfiai hivatkozás

Somfalvi Edit: O călătorie în istoria pedagogiei biblice și antice, ajutorul primordial în formarea ucenicilor lui Isus Hristos. In: Balogh Csaba (ed.): Despre lucruri prea minunate. Studii din domeniul teologiei protestante. (2023), 175--187