Kimozdulás az idegenbe: turisták, menekültek, zarándokok

Contributor

Mi mozdítja ki a ma emberét otthonából? Az idegenbe való kimozdulás három formáját vizsgáljuk: a turizmust, a menekült krízist és a kortárs zarándoklat jelenségét. A turizmus manapság egyre inkább vitatott jelenség. Miközben a globális felmelegedés a természeti környezet beszennyezésének egyik fő forrása, egyre többen élnek vele. A menekült jelenség is többféleképpen értelmezhető. Másként látják Közép-Kelet-Európában és másként Nyugat-Európában. A zarándoklat új formáit egyre többen gyakorolják. A zarándoklat penitencia jellege (az önmagamtól, és saját vágyaimtól való eltávolodás, mint cél) átalakult és inkább az „önmagam megkeresésének” egyik bevett módja lett. A teológiai etika lencséjén át szemlélve: vajon mi az, amit e jelenségek megértéséhez hozzá tehetünk?

Bibliográfiai hivatkozás

Bibliographic reference

Simon János: Kimozdulás az idegenbe: turisták, menekültek, zarándokok. In: Visky Sándor Béla (ed.): Leborulva, nyitott szemmel. Az I. Kolozsvári Tavaszy napok előadásai. (2023), 280--296