Melanchthon Fülöp: Catechesis puerilis

Contributor

A dolgozat fő célja Melanchthon Fülöp katekézisének kutatása és bemutatása, valamint az általa írt Catechesis puerilis című „könyvecske” magyar nyelven való ismertetése. A dolgozat különös figyelmet fordít Melanchthon életútjára, valamint a humanizmusnak és a reformációnak a katekézisre gyakorolt hatására. Természetesen, mielőtt ismertetné a „könyvecske” tartalmát, kitér a humanista gondolkodású tudós életére, és részletesen tárgyalja azokat a külső és belső hatásokat, amelyek gyermekkorától kezdve, tanárrá válásáig befolyásolták. Ezek után kerül sor a latin szöveg magyar nyelven való megszólaltatása. Régóta szerettem volna foglalkozni Melanchthon Fülöp munkásságával, és erre most lehetőségem nyílt. Az egyháztörténet mindig is magával ragadott. Fontosnak tartom a múltunk ismeretét, mert abból tudunk táplálkozni, példákat meríteni, de ez az ismeret bizonyos helyzetekben segít a jobb döntések meghozatalában is. E dolgozat megírásával szeretnék betekintést nyerni a reformáció korába, Melanchthon munkásságába, és a pedagógia terén elért sikereibe. A latin mű lefordítása által megszólal a múltban élő és tevékenykedő reformátor, pedagógus, az ő szavain keresztül nyerhetünk bepillantást a kor pedagógiájába, azon belül a gyerekek nevelésébe a Szentírás által. Reményeim szerint a kutatásom nemcsak saját tudásom gyarapítására, hanem a téma iránt érdeklődők hasznára is szolgál. Rengeteg olyan latin nyelvű teológiai mű vár még lefordításra, és úgy gondolom, hogy ezen művek lefordításával betekintést nyerhetünk a reformáció korába. Ez a munka egy ismeretanyagot közvetít a reformáció korában kifejlesztett és gyakorolt katekézisről.