Az Út 27.4

Adorjáni Zoltán(173--174)

Meditation, sermonVaria, Spiritualitykonceptus, karácsony, karácsonyi konceptusRevelation 3.20
Tunyogi Lehel(175--184)

A Jelenések könyve mindmáig a legnehezebben magyarázható bibliai könyv; a „megfejtésére” irányuló emberi erőfeszítések akadoznak, helyenként meg is akadnak. Ezért az Ószövetségből átvett, s az Újszövetség körülményeihez alkalmazott jelek rendszerének feltárása (az apokalipszis ismételt apokalipszise) kulcsfontosságú lehet a szöveg „dekódolásában”.

Short noteNew TestamentJelenések könyve, apokaliptika, apokaliptikus irodalomRevelation
Kozma Zsolt(185--196)

Az egyház még nem a teljességre jutott Isten országa, amely csak el fog jönni. Ezért szüksége van az evilági törvényekre, s ebben a polgári jogalkotás, -érvényesítés és -alkalmazás segítségére van. Ha ettől eltekint, az enthuziasztikus anarchia fenyegeti. Ebből a kettősségből következik az első témánk, a lelkiség és a jog viszonya az egyházban.

Systematic theologyegyházjog, egyház és jog
Kelemen Krizosztom(197--199)

Legszentebb meggyőződésem az, hogy az az ember lesz az új magyar évezred Szent István királya, aki a magyarságot újra képes lesz egy szellemi közösségbe, egy lelki családba visszavezetni.

Practical theologymagyarság, egység, Szent István
Ravasz László(197--199)

Eljöhet az az idő, amikor a magyarság élethalálharcában dupla erőket vethetne be, ha belső békéjét és lelki egységét felekezeti ellentétek nem gyengítik. Eljöhet az idő, hogy a nyugati kultúra és a keresztyén humanizmus védelme érdekében óriási előnyt jelentene, ha a védelmezők tábora egységesebben ítélné meg az élet végső nagy szellemi kérdéseit.

Practical theologymagyarság, egység
Juhász Tamás, Varga László(200--201)

ReportSystematic theologyhit és tudomány, természettudományok és teológia, konferencia
Czeglédy Sándor(202--205)

Research articleChurch historybiográfia, életmű
Név Nélkül(206--207)

Church historyReményik Sándor
Név Nélkül(208--216)

Név Nélkül(219--228)

Announcement