Név Nélkül

Contributed content

2023

PublicationIndex2023Leborulva, nyitott szemmel
PublicationIndex2023Látták a láthatatlant
PublicationResearch article2023Látták a láthatatlant
PublicationKözlemény2023Református Szemle 116.6

2022

PublicationIndex2022Leborulva, nyitott szemmel
PublicationIndex2022Leborulva, nyitott szemmel

2012

Publication2012Református Szemle 105.5

2009

George Plasger: Ötletadó dolgozat Kálvin Institutiója Weber-fordításának 2008. évi kiadásához
ford. Balogh Béla

PublicationReview2009Református Szemle 102.5

2008

2007

PublicationRemembrance2007Református Szemle 100.4
PublicationReview2007Református Szemle 100.1

Milyen választ kaphatunk Kálvin Jánostól korunk szorongató kérdéseire? Ezt a számbavételt kezdte el több földrész számos országának ötven teológusa 2007. április 15–19. között, a John Knox Nemzetközi Református Otthon, a Svájci Protestáns Egyházszövetség, a Református Világszövetség és a Genfi Egyetem Teológiai Fakultása meghívására Genfben tartott értekezletén.

PublicationResearch article2007Református Szemle 100.3

2006

PublicationAnnouncement2006Az Út 32.2
PublicationEssay2006Az Út 32.3
PublicationAnnouncement2006Az Út 32.3
PublicationEssay2006Az Út 32.4
PublicationEssay2006Az Út 32.1

Rezi Elek - Vallás – teológia – erkölcs összefüggései, Tőkés István 90 éves, Emlékműavatás a Teológián, Hálaadó ünnepség a Teológián, Aranygyűrűs teológiai doktor, Katolikus és protestáns tanárok találkozója

PublicationAnnouncement2006Az Út 32.4
PublicationAnnouncement2006Az Út 32.1
PublicationRemembrance2006Az Út 32.2
PublicationEssay2006Az Út 32.2

2005

Évzáró beszéd 2005 - Juhász Tamás.

PublicationAnnouncement2005Az Út 31.3
PublicationEssay2005Az Út 31.4
PublicationAnnouncement2005Az Út 31.4
PublicationEssay2005Az Út 31.3

2004

PublicationEssay2004Az Út 30.2
PublicationAnnouncement2004Az Út 30.2

Harminc éve, 1974. szeptember 9-én bomlott el földi sátorháza és találta meg mennyei, örökkévaló házát intézetünk ószövetséges professzora, dr. Nagy András. A hányatott sorsú (katonaság a fronton, meghurcoltatás, kényszernyugdíjazás) tudósra, életpéldájával is nevelőre, nemzedékek lelki atyjára emlékezünk a jelen kis írástöredékkel.

PublicationRemembrance2004Az Út 30.3
PublicationAnnouncement2004Az Út 30.3

A liturgiai bizottság tárgyalta és további megbeszélésre javasolja az egyszerű igehirdetéses (homíliás) istentisztelet és a püspök beiktatása istentiszteletének kérdéseit.

Publication2004Az Út 30.1
PublicationEssay2004Az Út 30.4

Nyelvhelyesség
A metaforán alapuló nyelvi kép tömörré, színessé teszi beszédünket, írásunkat.

PublicationEssay2004Az Út 30.1
PublicationAnnouncement2004Az Út 30.4
PublicationAnnouncement2004Az Út 30.1

2001

Több, mint tizenegy év távlatából nézünk vissza 1990. január 4-e délutánjára-estéjére, amikor négy-öt református teológiai tanár összehajolt, s nagy akarással, reménnyel már nem kellett félnie attól, hogy a mindenség konok falán zúzza véresre koponyáját. Ma sem tudjuk, hogy az Új bor, új tömlőben megfogalmazott álmaink eljutottak-e az egyházi közvélemény elé, vagy sem. Lehet, hogy eme első lépés után mi voltunk tétovák, lehet, hogy mások jobbatmegvalósíthatóbbat gondoltak ki. Ez a pár oldal hitünk szerint nem csak egy Isten szerinti, teljesebben megélhető egyházi jövőrajzot akart adni, hanem szeretett volna egy előre sejtett szétműködést megelőzni. Noha mindannyiunk fájdalmára nem ez történt, újraolvasva írásunkat, Isten iránti hálával mondjuk egymásnak – most pedig azoknak, akik kezükbe veszik folyóiratunkat –, hogy azokban a napokban a Teológia sok mindent tett le az egyház akkor még meg nem terített asztalára. 2001-ben az olvasó pedig úgy nézze át ezeket a sorokat, mint amelyekben reá is váró kötelezettségeket fedez fel.

Publication2001Az Út 27.1
PublicationAnnouncement2001Az Út 27.3
PublicationReview2001Az Út 27.1
Publication2001Az Út 27.4
PublicationAnnouncement2001Az Út 27.1
Publication2001Az Út 27.4