Az Út 31.1

Kelemen Attila(3--4)

Meditation, sermonVaria, Spiritualityhúsvéti konceptus
Frank Sawyer(5--21)

Systematic theologyfilozófia
Kozma Zsolt(22--25)

Úgy tartják rólunk, a református egyházról, hogy szolgálatunk központjában a prédikáció van. Ez nem igaz akkor, ha a sákramentumokkal ellentétben állítjuk. Nem igaz tehát az, hogy a református istentisztelet középpontjában a prédikáció, a római katolikus egyház istentiszteletének középpontjában az úrvacsora áll. Inkább: istentiszteleti életünk olyan ellipszis, amelynek az egyik gyújtópontjában a prédikáció, a másikban a sákramentum van.

Short notePractical theologyigehirdetés (prédikáció)
Higyed István(26--30)

Ez a tanulmány Krassófüzesi Református Egyházközség történetébe nyújt betekintést.

Church historyegyházi élet, egyháztörténeti kutatás, szórvány, Krassófüzes, ecclesiae desolatae
Dávid Lajos(31--36)

Hazai református egyházunkat általában – szemben a nyugati egyházakkal – a hagyományokhoz inkább ragaszkodó, az újat óvatosan fogadó szemlélet jellemzi. Vajon mi van e mögött? Jól kipróbált értékek konzekvens vállalásáról, minden tőlünk idegen hatás higgadt megszűréséről beszélhetünk? Meddig mehetünk a hagyományainkhoz való ragaszkodásban, és mikor válhat ez a ragaszkodás a szükséges fejlődés kerékkötőjévé? Témánk időszerűsége vitathatatlan, s üdvös, jövendőbe mutató eszmélődés támadhat, nem is annyira az előadás, mint az azt követő beszélgetések által.

Practical theologyhagyomány
Visky András(37--42)

Az ezredvégi keresztyénség, ezen belül pedig, kiváltképpen a keresztyén alkotóértelmiség, amennyiben helyzetét a hit és élet, a kultúra és lelkiség viszonylatában szemléljük, ahhoz a divatdiktátorhoz hasonlít, aki egyik pillanatról a másikra, az események számára észrevétlen alakulása folytán megrendelések nélkül marad.

Practical theologyegyház és kultúra, hatalom, közösség
Varga László(43--50)

A könyvben megjelent tanulmányok jó része előbbi tanulmányok folytatása. Mivel a szerzőtől egyebet nem olvastam, teljes értékű, átfogó bírálatot felelősséggel nem mondhatok, de bizonyos vonatkozásokban határozott véleményem alakult ki. Ezt próbálom most összefoglalni.

Reviewhagyomány, egyház és kultúra, Pap Gábor
Név Nélkül(51--54)

Essaynyelvhelyesség, Biblia és a magyar irodalom