Az Út 31.1

Bibliográfiai hivatkozás

Kelemen Attila(3--4)

Igehirdetés (prédikáció)Egyéb, Spiritualitáshúsvéti konceptus
Frank Sawyer(5--21)

Rendszeres teológiafilozófia
Kozma Zsolt(22--25)

Úgy tartják rólunk, a református egyházról, hogy szolgálatunk központjában a prédikáció van. Ez nem igaz akkor, ha a sákramentumokkal ellentétben állítjuk. Nem igaz tehát az, hogy a református istentisztelet középpontjában a prédikáció, a római katolikus egyház istentiszteletének középpontjában az úrvacsora áll. Inkább: istentiszteleti életünk olyan ellipszis, amelynek az egyik gyújtópontjában a prédikáció, a másikban a sákramentum van.

Rövid szakcikkGyakorlati teológiaigehirdetés (prédikáció)
Higyed István(26--30)

Ez a tanulmány Krassófüzesi Református Egyházközség történetébe nyújt betekintést.

Egyháztörténetegyházi élet, egyháztörténeti kutatás, szórvány, Krassófüzes, ecclesiae desolatae
Dávid Lajos(31--36)

Hazai református egyházunkat általában – szemben a nyugati egyházakkal – a hagyományokhoz inkább ragaszkodó, az újat óvatosan fogadó szemlélet jellemzi. Vajon mi van e mögött? Jól kipróbált értékek konzekvens vállalásáról, minden tőlünk idegen hatás higgadt megszűréséről beszélhetünk? Meddig mehetünk a hagyományainkhoz való ragaszkodásban, és mikor válhat ez a ragaszkodás a szükséges fejlődés kerékkötőjévé? Témánk időszerűsége vitathatatlan, s üdvös, jövendőbe mutató eszmélődés támadhat, nem is annyira az előadás, mint az azt követő beszélgetések által.

Gyakorlati teológiahagyomány
Visky András(37--42)

Az ezredvégi keresztyénség, ezen belül pedig, kiváltképpen a keresztyén alkotóértelmiség, amennyiben helyzetét a hit és élet, a kultúra és lelkiség viszonylatában szemléljük, ahhoz a divatdiktátorhoz hasonlít, aki egyik pillanatról a másikra, az események számára észrevétlen alakulása folytán megrendelések nélkül marad.

Gyakorlati teológiaegyház és kultúra, hatalom, közösség
Varga László(43--50)

A könyvben megjelent tanulmányok jó része előbbi tanulmányok folytatása. Mivel a szerzőtől egyebet nem olvastam, teljes értékű, átfogó bírálatot felelősséggel nem mondhatok, de bizonyos vonatkozásokban határozott véleményem alakult ki. Ezt próbálom most összefoglalni.

Recenzió, kritikahagyomány, egyház és kultúra, Pap Gábor
Név Nélkül(51--54)

Esszényelvhelyesség, Biblia és a magyar irodalom