A szabadság önként vállalt szolgaság. Pál apostol szabadság-teológiája

Contributor

Napjainkban is égető kérdés, hogy mi a szabadság. A szolgaság a rabság ellentéte volna? Az Újszövetség viszont világosan tükrözi, hogy Jézus Krisztus viszonylagossá tette a szabadságot, illetve a rabságot. Az ember mindig valakinek vagy valaminek a rabja; illetve: szabad valakitől vagy valamitől. Aki rabja a bűnnek, az „szabad” az igazságtól, a világ Isten akarata szerinti rendjétől. Ez a szabadság kétes értékű, ugyanis az egészséges gondolkozásmód minden emberi magatartást gyümölcseiből ítél meg.

Bibliographic reference

Deák Angéla: A szabadság önként vállalt szolgaság. Pál apostol szabadság-teológiája. In: Református Szemle 102.1 (2009), 85--91