E’ mi nyomorúlt várasunkban… A Losonczi András-féle gyűjtemény (1660–1663) egyik imádsága és szertartási háttere

Contributor

Alább az imádság korábbi és a lényegileg azonos későbbi teljes szövegét közreadom. Ezáltal a kézirat sérülése miatt hiányosan közreadott szakasz kiegészül. A szerkezetről is jobb képet kapunk nyomtatás alapján. A kéziratos és nyomtatott eltéréseket lábjegyzetben közlöm. Dőlt betűvel és | | közé zárva különböztetem meg a kéziratból hiányzó szavakat, részleteket, eltéréseket. Közreadásom két nyomtatott forrásra is támaszkodik.

Bibliographic reference

Fekete Csaba: E’ mi nyomorúlt várasunkban… A Losonczi András-féle gyűjtemény (1660–1663) egyik imádsága és szertartási háttere. In: Református Szemle 102.4 (2009), 432--438