Ravasz László erdélyi gyökerei és életműve

Contributor

A cím arra kötelezne, hogy történetileg vizsgáljam Ravasz életpályáját 1882 és 1921 között. Úgy tudom, hogy majdnem egyszázados életútjának megírásával a történészek adósok. Én még arra sem vállalkozom, hogy ennek erdélyi szakaszát bemutassam, mert az egyháztörténeti asztalomon vannak ugyan forrásmunkák, de, ha asztal fölé hajolok, magamat dilettánsnak érzem.

Kozma Zsolt: Ravasz László erdélyi gyökerei és életműve. In: Kozma Zsolt (ed.): Tegnap, ma és örökké. Tanulmányok, esszék. Előadások. Metszetek. (2010), 157--165