Az erdélyi református teológiai gondolkozás sajátosságai

Contributor

A cím kötelez, hogy elméleti szinten taglaljam a kérdést és analitikusan bontsam ki a témát. Ezt várják tőlem mint tanártól, s ennek igyekszem is eleget tenni. Azonban manapság túl sok ilyen helyzetelemző előadás hangzik el, jelenik meg írásban, ami persze nem baj, csak akkor válik azzá, ha hiányzik belőlük az üzenet, ha nem késztetnek továbbgondolkozásra, vagy éppen erkölcsi cselekvésre.

Bibliographic reference

Kozma Zsolt: Az erdélyi református teológiai gondolkozás sajátosságai. In: Kozma Zsolt (ed.): Tegnap, ma és örökké. Tanulmányok, esszék. Előadások. Metszetek. (2010), 182--190