A közösség felelőssége az egyénért, az egyén felelőssége a közösségért

Contributor

Sokszor egyházunkban nem is az a baj, hogy a hívek, presbiterek nem végzik szolgálatukat, hanem az, hogy az egyház nem is szólítja meg őket, nem kapnak küldetést, s ha igen, akkor csak úgynevezett alsóbbrendű feladatok végzésére látjuk őket képeseknek.

Kozma Zsolt: A közösség felelőssége az egyénért, az egyén felelőssége a közösségért. In: Kozma Zsolt (ed.): Tegnap, ma és örökké. Tanulmányok, esszék. Előadások. Metszetek. (2010), 214--219