Adalékok Kiss Gergely peregrinációjához

Kiss Gergely peregrinációjával kapcsolatosan több, egymásnak ellentmondó vélemény is megfogalmazódott az idők során. A 19. századi életrajzírók többsége, Pálffy és Török István kivételével, nem írt életének e kevésbé ismert szakaszáról, s a 20. századi publikációk is, Mózes András munkája kivételével, csupáncsak érintőlegesen számolnak be róla.

Tartalom bibliográfiai hivatkozásban

Kolumbán Vilmos József: Adalékok Kiss Gergely peregrinációjához. In: Református Szemle 104.1 (2011), 88--99