A román Állambiztonsági Titkosszolgálat történetének első korszaka (1948–1967)

Contributor

Tekintettel arra, hogy a református egyház lelkészi közösségének egy része csak az idősebbek visszaemlékezéséből szerezhet tudomást arról, a másik, visszaemlékező része pedig csak azt az oldalát ismeri, amellyel így vagy úgy személyes kapcsolatba került, szükségesnek tartjuk röviden ismertetni annak történetét, célját és felépítését. Ezzel ugyanakkor segítséget kívánunk nyújtani azoknak is, akik titkosszolgálati ügyirataikat visszakapták és szeretnének eligazodni az iratokon feltüntetett ügyosztályi rövidítések között.

Buzogány Dezső: A román Állambiztonsági Titkosszolgálat történetének első korszaka (1948–1967). In: Református Szemle 104.6 (2011), 620--636