Reinhold Niebuhr prédikációesszéi az Ige megértésének tükrében

Contributor

Niebuhr sajátos építőköve a 20. század teológiájának. Önmagát nem tartotta olyan hivatásosnak, aki mintaszerűen tárná fel teológiai rendszerét. Munkái a megvilágosodás erjesztő erejével bírnak, de etikája nem illeszkedik a megszokott rendszeres teológiai ágba. Ez nála korántsem lázadás vagy következetlenség, hanem inkább lázas keresése azoknak a misztikus és mégis élő pontoknak, ahol Isten megváltoztatja a történelem folyamának irányát. Így a históriában is igyekezett felfedezni az élő Isten gondviselését.

Bibliographic reference

Papp Zsolt: Reinhold Niebuhr prédikációesszéi az Ige megértésének tükrében. In: Református Szemle 106.1 (2013), 27--45