Pataki Tóth István (1640/1641–1693. január 2.)

Contributor

Ez a tanulmány Pataki Tóth István tanárról szól, aki a Kolozsvári Református kollégiumban volt tanár a 17. század második felében. Családja Sárospatakról jött Kolozsvárra, így nagy valószínű ő már itt született. Diák éveit Sárospatakon töltötte.

Bibliographic reference

Dienes Dénes: Pataki Tóth István (1640/1641–1693. január 2.). In: Református Szemle 106.1 (2013), 63--72