A királyhágómelléki konfirmációs káték történetéhez

Contributor

Református Anyaszentegyházunk egyik szimbolikus könyve, a Heidelbergi Káté születésének 450. évfordulója alkalmából egy olyan kötet jelent meg, amely több, és eddig csak kéziratban fennmaradt kátét tett közkinccsé.

Tartalom bibliográfiai hivatkozásban

Pálfi József: A királyhágómelléki konfirmációs káték történetéhez. In: Református Szemle 106.6 (2013), 610--626