A tudományos írásmagyarázat szükségessége és módja

Contributor

A dolgozat a biblika-egzegézis, teológiai, hermeneutikai és tudományos-történelmi kérdéseivel foglalkozik. Miért van szüksége a Biblia értelmezésére, és miért lenne tudományos? E kérdések szerint a történeti-kritikai exegézis a legmegfelelőbb módszer a bibliai szövegek értelmezésére, valamint a strukturális, olvasóközpontú és tárgyi módszerek szerepére a homiletikában.

Bibliographic reference

Kustár Zoltán: A tudományos írásmagyarázat szükségessége és módja. In: Református Szemle 109.5 (2016), 477--505