Walter Brueggemann Uttered beyond Fear című igehirdetése

Contributor

Hazai teológiai neveltetésemnél fogva akaratlanul is ahhoz szoktam, hogy nálunk, ha nem is kiélezett, de valamennyire éles különbséget szokás tenni a gyakorlati és az úgymond elméleti teológia, illetve a teológia gyakorlati és elméleti oldala között. Így hát bizonyos fenntartással, rejtett kétkedéssel fogtam hozzá Walter Brueggemann Uttered beyond Fear – Isaiah 43:1–5, Mark 6:47–52 című prédikációjának tanulmányozásához. Bár tudomásom volt arról, hogy Brueggemannt nemcsak egyetemi előadóként és interjúalanyként lehet hallani, illetve olvasni, hanem igehirdetőként is, arra számítottam, hogy olyan szakkifejezésekkel teletűzdelt és a valóságtól a tudományos absztrakció fellegeibe rugaszkodott szakszöveggel lesz dolgom, amelyet csak illemből lehet prédikációnak nevezni, s amely attól lett igehirdetés, hogy történetesen nem egyetemi katedráról, hanem valamelyik templom szószékről hangzott el.

Tunyogi Lehel: Walter Brueggemann Uttered beyond Fear című igehirdetése. In: Református Szemle 107.6 (2014), 643--656

Content category

Publication type: Research article
Source: Református Szemle 107.6
Subject area: Practical theology
Keywords: igehirdetés (prédikáció)
Persons reference: Walter Brueggemann
Bible reference: Isaiah 43.1 - 5, Mark 6.47 - 52