A Heidelbergi Káté szerkezete és annak magyar református olvasata 1948-ban és 2013-ban

Contributor

Előadásomban három témáról szeretnék beszélni: a Heidelberi Káté szerkezetéről, azután arról, hogy ez miként érvényesül az 1948-as Énekeskönyv struktúrájában, és végül ennek az Énekeskönyvnek a tényleges használatáról.

Bibliographic reference

Zalatnay István: A Heidelbergi Káté szerkezete és annak magyar református olvasata 1948-ban és 2013-ban. In: Református Szemle 107.2 (2014), 160--168