A Heidelbergi Káté kéziratos magyarázatai Erdélyben

Contributor

A Heidelbergi Káté magyarázása szószéken vagy katedrán ma már alig van gyakorlatban Magyar Református Egyházunkban. A kátémagyarázatra, a kátéprédikációra manapság már alig találunk példát egyházi kiadványaink sorában, s talán egy kézen meg lehetne számolni, hogy hány jelent meg az utóbbi száz esztendőben. Igaz, korábban sem jelent meg több kátémagyarázat, de sokat legalább kézzel másolt formában terjesztettek, mert a lelkipásztorok és tanárok századokon keresztül igényelték az újabb kátémagyarázatokat.

Tartalom bibliográfiai hivatkozásban

Ballai Zoltán: A Heidelbergi Káté kéziratos magyarázatai Erdélyben. In: Református Szemle 107.2 (2014), 169--193