A Diploma Leopoldinum és az erdélyi unitárius elit kiszorítása az ország vezetéséből

Molnár Lehel: A Diploma Leopoldinum és az erdélyi unitárius elit kiszorítása az ország vezetéséből. In: Kolumbán Vilmos József (ed.): Non videri, sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére. (2017), 69--77