Erdély mint hallei protestáns missziós terület a 18. században

Tartalom bibliográfiai hivatkozásban

Verók Attila: Erdély mint hallei protestáns missziós terület a 18. században. In: Kolumbán Vilmos József (ed.): A reformáció öröksége. Egyháztörténeti tanulmányok. (2018), 311--323