Tankönyvek a nagyenyedi kollégiumban a 18. század közepén

Bibliographic reference

Rácz Emese: Tankönyvek a nagyenyedi kollégiumban a 18. század közepén. In: Kolumbán Vilmos József (ed.): A reformáció öröksége. Egyháztörténeti tanulmányok. (2018), 495--519