„…mentül tisztább és hibátlanb Biblia jőne szemünk eleiben, és forgana kezünkben.”

Subtitle
A Váradi Biblia rövid története
Contributor

A reformáció eszméinek meggyökerezése az anyanyelvű istentisztelet és írásmagyarázat elengedhetetlen eszközévé tette a magyar nyelvű Szentírást. A magyar református egyház zsinatai már a kezdetektől kötelezték a lelkipásztorokat, hogy „a Szentírást forgassák kezükben éjjel nappal”, azt is megszabva, hogy „a tudósabbak latin és magyar, a tudatlanabbak magyar Bibliát vegyenek maguknak”. Ehhez viszont Bibliákra volt szükség, latinra is, de főképp magyarra.

Bibliographic reference

Kurta József Tibor: „…mentül tisztább és hibátlanb Biblia jőne szemünk eleiben, és forgana kezünkben.”. A Váradi Biblia rövid története. In: Acta Universitatis Christianae Partiensis - Studia Culturale 4.1 (2022), 15--29