Székely József kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

Apostolok cselekedetei 17

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Pál apostol athéni igehirdetése – ApCsel 17,16–34 2014 Székely József

doktori védés

Típus Title Year Contributor
P Beszámoló Doktori címet szerzett Dézsi Csaba 2020 Adorjáni Zoltán
K N/A Henk van de Graaf és Rolf Binder doktori védése
P Kutatási összefoglaló A permetafora-modell alkalmazása az ószövetségi exegézisben 2020 Máthé-Farkas Zoltán
P Bírálat Doktori címet szerzett Kulcsár Árpád 2022 Fekete Károly
P Beszámoló Az igehirdetés helye az erdélyi magyar református lelkipásztori hivatáskép alakulásában. Igehirdetői önképünk és öntudatunk változása az 1990–2014 közötti időszakban 2018 Székely József
P Közlemény Batizán Attila doktori címet szerzett 2023 Adorjáni Zoltán
P Bírálat Opponensi vélemény Márton János A Megváltó csodáinak ószövetségi háttere című doktori dolgozatáról 2018 Marjovszky Tibor
P Bírálat Koppándi Botond Péter Az „Új Homiletika” mozgalom és az amerikai protestáns prédikálás megújítása című doktori értekezésének belső szakbírálata 2017 Gonda László
P Bírálat Lukács Olga: Közeledési lehetőségek az erdélyi egyházak gyakorlatában című doktori tézisének kiértékelése 2016 Hézser Gábor
P Beszámoló A gyermekkori szorongás oldása bibliai történetekkel 2016 Somfalvi Edit
P Bírálat Kovács Szabolcs: Iskolai lelkigondozás a középiskolában című doktori értekezésének bírálata 2015 Bodó Sára
P Bírálat Részletek Deák Angéla-Vilma dolgozatának kiértékeléseiből 2014 Márton János, Orbán Gyöngyike Enikő, Hézser Gábor, Adorjáni Zoltán
P Esszé Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) 2014 Straub Etelka
P Kutatási összefoglaló Ecclesia sine macula et ruga. A donatista tényezők jelentősége a Magyarországi Református Egyház ekléziológiai kihívásaiban, különös tekintettel 1989/90-re 2009 Füsti-Molnár Szilveszter
P Beszámoló Doktori címet szerzett Ledán M. István 2020 Adorjáni Zoltán
P Beszámoló Jézus feltámadásának hagyományozása. Témavezetői bemutató 2020 Peres Imre
P Beszámoló Doktori címet szerzett Bodnár Lajos 2022 Kovács Ábrahám
P Beszámoló Doktori címet szerzett Máthé-Farkas Zoltán 2020 Adorjáni Zoltán
P Kutatási összefoglaló Ravasz László erdélyi évei és gyakorlati teológiai munkásságának kezdetei 2022 Kulcsár Árpád
P Bírálat Szakbírálói értékelés Székely József doktori értekezéséhez 2018 Gonda László
P Közlemény Szenvedés–megelégedés–beteljesedés Jób könyve alapján 2018 Vitus-Bulbuk István
P Beszámoló A történelmi dési, széki és görgényi református egyházmegyék orgonáinak története 2016 Sipos Dávid
P Beszámoló A témacentrikus interakció mint lehetőség az egyházi csoportmunka számára 2016 Sikó Csaba
P Beszámoló A dolgozat kiértékelései és a kérdésekre adott válaszok 2016 Balogh Csaba
P Esszé Vladimir Jankélévitch, avagy a felvillanó-eltűnő lényeg nyomában 2014 Visky Sándor Béla
P Kutatási összefoglaló Walter Jens munkássága mint a teológia és irodalom keresztmetszete. Összefoglalás 2014 Deák Angéla-Vilma
P Bírálat Kiértékelés. Straub Etelka: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) 2014 Buzogány Dezső
P Bírálat Részletek Hankó-Nagy Alpár dolgozatának kiértékeléséből 2010 Molnár János, Sipos Gábor, Baráth Béla Levente, Balogh Balázs
K N/A Henk van de Graaf doktori fogadalomtétele
P Kutatási összefoglaló Jézus feltámadásának hagyományozása. Összefoglalás 2020 Dézsi Csaba
P Kutatási összefoglaló Kovács Albert liberális teológus és politikus élete és munkássága. Összefoglalás 2022 Bodnár Lajos
P Bírálat Opponensi bírálat Máthé-Farkas Zoltán: A permetafora-modell alkalmazása az ószövetségi exegézisben. Jóbi szabadítás-metaforák kontextuális elemzése Walter Brueggemann hermeneutikai megközelítése nyomán című doktori értekezéséhez 2020 Balla Ibolya
P Közlemény Doktori címet szerzett Juhász Ábel 2023 Adorjáni Zoltán
P Kutatási összefoglaló A Megváltó csodáinak ószövetségi háttere. Összefoglalás 2018 Márton János-Miklós
P Beszámoló Koppándi Botond Péter doktorjelölt bemutatása 2017 Rezi Elek
P Beszámoló Közeledési lehetőségek az erdélyi egyházak gyakorlatában 2016 Lukács Olga
P Bírálat Sikó Csaba: A témacentrikus interakció mint lehetőség az egyházi csoportmunka számára című doktori értekezésének bírálata 2016 Bodó Sára
P Beszámoló Iskolai lelkigondozás a középiskolában 2015 Kovács Szabolcs
P Bírálat Visky Sándor Béla A megbocsátás problémája Vladimir Jankélévitch morálfilozófiájában című doktori tézisének kiértékelése 2014 Fazakas Sándor
P Bírálat Kiértékelés. Tamás Iringó: 17–18. századi textíliák a történelmi Küküllői Református Egyházmegyében 2014 Buzogány Dezső
P Bírálat Referátum Straub Etelka: Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) című doktori dolgozatáról 2014 Kolumbán Vilmos József

egyházi személyek

Típus Title Year Contributor
P Rövid szakcikk Az egyházi vezető és a lelkipásztori közösség 2006 Székely József
P Recenzió, kritika Szóra bírva. Kozma Zsolttal beszélget Tunyogi Lehel című könyv margójára 2010 Buzogány Dezső
P Rövid szakcikk Az egyházi vezető mint egyházépítő 2006 Dávid Lajos
P Szaktanulmány Erdélyi és partiumi kötődésű ismert személyiségek a sárospataki református temetőben 2021 Fodor Ferenc
P Rövid szakcikk Lelki ember 2006 Visky András

egyházi vezetők

Típus Title Year Contributor
P Rövid szakcikk Az egyházi vezető mint egyházépítő 2006 Dávid Lajos
P Szaktanulmány Az egyházi vezető: az ember és a hivatal 2014 Buzogány Dezső
P Rövid szakcikk Az egyházi vezető: az ember és a hivatal 2006 Bustya Dezső