Rád András László kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

hivatás

Típus Title Year Contributor
S N/A A református lelkészi hivatásvállalás motivációjának értelmezési lehetőségei 2014 Rád András László
S N/A Gyülekezeti kultúra és személyi narratívák elemzése a lelkészi hivatást vállalók körében 2017 Rád András László
P Szaktanulmány Spiritualitás és hivatásszemélyiség, avagy a segítő foglalkozások és az etikai tájékozódás 2023 Becsky Borbála

lelkész-képek

Típus Title Year Contributor
S N/A Gyülekezeti kultúra és személyi narratívák elemzése a lelkészi hivatást vállalók körében 2017 Rád András László
S N/A A dinamikusan fejlődő vallási közösségek lelkészségi modelljeinek bibliai alapjai 2013 Molnár Imola

lelkészi identitás

Típus Title Year Contributor
S N/A Gyülekezeti kultúra és személyi narratívák elemzése a lelkészi hivatást vállalók körében 2017 Rád András László
P Bírálat Szakbírálói értékelés Székely József doktori értekezéséhez 2018 Gonda László
S N/A Református lelkipásztorok érzelmi intelligenciájának vizsgálata a XXI. század második évtizedében Romániában 2022 Lacatos Norbert
S N/A A lelkipásztor szerepe az igehirdetésben 2016 Szabó Csilla Julianna
S N/A A lelkipásztor házassága és annak lehetséges válságai 2013 Bányai Béla László
P Szaktanulmány A vezetői tisztség a református egyházban 2015 Székely József
P Szaktanulmány Hitelesség mint elvárás és mégis állandó kérdés az egyházi szolgát illetően 2022 Kocsev Miklós
S N/A A református lelkészi hivatásvállalás motivációjának értelmezési lehetőségei 2014 Rád András László
P Szaktanulmány Szolgálatunk gyönyörűséges terhe alkalmas és alkalmatlan időben 2010 Kozma Zsolt
S N/A Teológiai ismeretszerzés, hitélet és szolgálat kölcsönhatásai 2022 Bálint Szilárd
S N/A Az önismeret kérdése a lelkigondozásban és a prédikáció megírásában 2024 Kacsó Roland Szilárd

motiváció

Típus Title Year Contributor
S N/A A református lelkészi hivatásvállalás motivációjának értelmezési lehetőségei 2014 Rád András László