Spiritualitás és hivatásszemélyiség, avagy a segítő foglalkozások és az etikai tájékozódás

Contributor

Hogyan válhatunk érzékennyé a segítő hivatás jelenkori problémáira, mire van szükség a hatékony segítő háló kiépítéséhez? Vizsgálódásom tárgya, hogy hogyan befolyásolhatja a transzgenerációs delegáltság, a társadalmi igény és presztízs, a digitális kor a segítő kapcsolatokat. Milyen változásokat hoz a segítő hivatások területén, módszereiben, az etikai gondolkodásban, a különböző társadalmi szereplők közötti párbeszédben? Fókuszban a hiteles segítő valósága, az emberkép körüli tisztánlátás és az etikai gondolkodás, valamint a fogalmak tisztázása és a helyén kezelése.

Bibliográfiai hivatkozás

Becsky Borbála: Spiritualitás és hivatásszemélyiség, avagy a segítő foglalkozások és az etikai tájékozódás. In: Visky Sándor Béla (ed.): Látták a láthatatlant. A II. Kolozsvári Tavaszy-napok előadásai. (2023), 92--122