Szabó Attila kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

ének

Típus Title Year Contributor
S N/A A 16-17. századi magyar református gyülekezeti éneklés, gyakorlati teológiai megközelítésben 2012 Szabó Attila
S N/A Az ifjúsági vallásos énekkultúra 2013 Lőrinczi Levente
S N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
S N/A Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
P Rövid szakcikk Az énekkar istentiszteleti szolgálata 2001 Kovács László Attila
S N/A A léviták és a kultuszi éneklés a Krónikák könyvében 2013 Székely Szilárd
S N/A Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
P Szaktanulmány Régi-új énekek 2018 Benkő Timea

gyülekezeti éneklés

Típus Title Year Contributor
S N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
S N/A Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
S N/A Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
S N/A A modern dicsőitőzenei áramlatok összehasonlító teológiai vizsgálata 2015 Komlósi-Rif Szilvia
S N/A Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente
P Szaktanulmány Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2018 Nagy Norbert Levente
S N/A A 16-17. századi magyar református gyülekezeti éneklés, gyakorlati teológiai megközelítésben 2012 Szabó Attila
S N/A Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád

ifjúsági zene

Típus Title Year Contributor
S N/A A modern dicsőitőzenei áramlatok összehasonlító teológiai vizsgálata 2015 Komlósi-Rif Szilvia
S N/A Az ifjúsági istentisztelet homiletikai és liturgikai kérdései 2021 Bartha-Pál Aba
S N/A Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
S N/A Az ifjúsági vallásos énekkultúra 2013 Lőrinczi Levente

zsoltárok

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A therapeuták himnuszéneklése Philón De vita contemplativa című munkája alapján 2007 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány A 116. zsoltár 2021 Karasszon István
S N/A Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
P Szaktanulmány Irodalomtörténeti adatok a Zsoltárok könyvéhez 2021 Molnár János