Az énekkar istentiszteleti szolgálata

Az énekkar jelenléte és szolgálata a protestáns istentiszteleten nem feltétlenül szükséges. Énekkar nélkül is teljes értékű liturgia tartható. Az istentiszteleti zene azonban nem zárkózhat el a többszólamúság és a magasabb művészi fokon megfogalmazott formák elől.

Bibliográfiai hivatkozás

Kovács László Attila: Az énekkar istentiszteleti szolgálata. In: Az Út 27.3 (2001), 139--143