Szegi Máté Bencze kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa

Típus Title Year Contributor
S N/A Az Erdélyi Református Egyházkerület igazgatótanácsának határozatai 1989 2019 Szegi Máté Bencze
S N/A Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának jegyzőkönyvei - 1968 2018 Tarr Csaba
S N/A Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának jegyzőkönyvei 1969 2018 Pop Péter Ádám
S N/A Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának határozatai - 1970 2020 Oláh Ferencz Krisztián
S N/A Az Erdélyi Református Egyházkerület igazgatótanácsának határozatai - 1973 2018 Csinta Lajos László
S N/A Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának határozatai - 1972 2018 Szabó Lehel Szabolcs
S N/A Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának 1986. évi jegyzőkönyve 2020 Tatár László
S N/A Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának határozatai 1970-1971 2019 Adorján Dávid
S N/A Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának határozatai - 1974-1975 2018 Domokos Norbert István
S N/A Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának ügyei az 1947-es párizsi békeszerződések után 2022 Tatár László

felekezetiség

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A Felekezetközi Tanács megalapítása és szerepkörei a két világháború között 2011 László Lóránd
P Szaktanulmány Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében a 18. század folyamán 2017 Bartha Zoltán
P Szaktanulmány Etnikumok és konfessziók együttélése a Nagysajói Káptalanban 2018 Kolumbán Vilmos József
S N/A A reformátusok és a románok viszonya a 17. században 2021 Kocsis Norbert-Iosif
P Szaktanulmány A felekezetváltás aránya a 18. századi erdélyi nemesség körében 2018 Bartha Zoltán
P Szaktanulmány Felekezetiség és tudósság. Buczy Emil levelezése Kazinczyval 2018
S N/A Felekezeti együttélés Olthévizen a 18. században 2005 Ilkei Ildikó
S N/A A házasság szentségéről szóló tanítás a római katolikus és a református egyházakban 2021 Szegi Máté Bencze
P Szaktanulmány Protestánsellenes intézkedések az önkényuralom évtizedében (1849–1860) 2018 Lukács Olga

felekezetközi kapcsolat

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A Felekezetközi Tanács megalapítása és szerepkörei a két világháború között 2011 László Lóránd
S N/A A házasság szentségéről szóló tanítás a római katolikus és a református egyházakban 2021 Szegi Máté Bencze
P Szaktanulmány Protestánsellenes intézkedések az önkényuralom évtizedében (1849–1860) 2018 Lukács Olga
P Szaktanulmány Etnikumok és konfessziók együttélése a Nagysajói Káptalanban 2018 Kolumbán Vilmos József
S N/A Felekezeti együttélés Olthévizen a 18. században 2005 Ilkei Ildikó
P Szaktanulmány A „kálvinista” jelző használata a 17. századi református teológiai irodalomban 2019 Oláh Róbert
P Szaktanulmány Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében a 18. század folyamán 2017 Bartha Zoltán
P Szaktanulmány Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond
P Szaktanulmány Az alvinci hutteriták innovációs stratégiái a vallási üldözések korában 2018 Bálint Emese
S N/A A lerombolt brassói református templom története 2020 Ambrus Mózes
S N/A A reformátusok és a románok viszonya a 17. században 2021 Kocsis Norbert-Iosif
P Szaktanulmány A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese
P Szaktanulmány A misszió és prozelitizmus között, a protestantizmus sikerei az erdélyi románok körében és ennek lecsapódása a román történetírásban 2018 Dumitran Ana

házasság

Típus Title Year Contributor
S N/A Hóseás próféta házassága társadalomtörténeti és teológiai összefüggésben 2019 Magyar Norbert
S N/A A férfi és a nő kapcsolata Jézus és Pál apostol etikai tanításában 2017 Szikszai Alexandra
S N/A A család változó funkciónak veszélyeztető tényezői napjainkban, és azok leküzdési lehetőségei 2012 Bencze Zsuzsánna
S N/A A jegyességtől a házasságig 2011 Demeter Márta
P Rövid szakcikk Életegység. Hannie és János „vegyes” házasságáról 2012 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Kálvin János a házasságról, családról és szexualitásról 2018 Magyar Balázs Dávid
S N/A „Holtomiglan, holtáiglan” 2022 Nagy Eszter
S N/A A katechézis mint a keresztyén házasságra alkalmassá tevő eszköz 2018 Ilyés Tímea
S N/A Párkapcsolati nehézségek és a pár lelkigondozása 2017 Gombos Gábor József
S N/A A pietizmus házasságszemlélete és szexuáletikája 2017 Kovács Zoltán
S N/A Életút a babonák kíséretében 2011 Máthé Lóránd Árpád
P Szaktanulmány Boldogan éltek, míg meg nem haltak? 2012 Sógor Árpád
P Szaktanulmány A házasság a teremtés rendjében 2019 Czire Szabolcs
S N/A A családi élet válsághelyzetei és leküzdési lehetőségek 2018 Nagy Zsuzsanna
S N/A A nő és a férfi kapcsolata az újszövetségi levélirodalomban 2013 Petkes Csilla Ilonka
S N/A A lelkipásztor házassága és annak lehetséges válságai 2013 Bányai Béla László
P N/A Egyedül, vagy házasságban? 2004 Kereskényi Sándor
P Szaktanulmány Termékenységkultusz és paráznaság Hóseás próféciájában 2020 Magyar Norbert