Az alvinci hutteriták innovációs stratégiái a vallási üldözések korában

Bibliográfiai hivatkozás

Bibliographic reference

Bálint Emese: Az alvinci hutteriták innovációs stratégiái a vallási üldözések korában. In: Kolumbán Vilmos József (ed.): A reformáció öröksége. Egyháztörténeti tanulmányok. (2018), 338--353