Lacatos Norbert kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

empirikus kutatás

Típus Title Year Contributor
S N/A „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak...” 2022 Mátis Szidónia
S N/A Az Erdélyi Református Kollégiumok IV. osztályosainak istenképe 2022 Pál Orsolya
S N/A A korai anya–gyerek kapcsolat és annak kihatása a gyermek lelki fejlődésére és a felnőtt létre a kötődéselmélet fényében, különös tekintettel a lelkipásztor szolgálatára 2022 Nagy Eszter
P Szaktanulmány Vallásfilozófiai reflexió a teológiai tudás érvényességéről 2023 Legéndy Kristóf
S N/A Református lelkipásztorok érzelmi intelligenciájának vizsgálata a XXI. század második évtizedében Romániában 2022 Lacatos Norbert

érzelmi intelligencia

Típus Title Year Contributor
S N/A Református lelkipásztorok érzelmi intelligenciájának vizsgálata a XXI. század második évtizedében Romániában 2022 Lacatos Norbert

lelkészi identitás

Típus Title Year Contributor
S N/A Gyülekezeti kultúra és személyi narratívák elemzése a lelkészi hivatást vállalók körében 2017 Rád András László
P Bírálat Szakbírálói értékelés Székely József doktori értekezéséhez 2018 Gonda László
S N/A Református lelkipásztorok érzelmi intelligenciájának vizsgálata a XXI. század második évtizedében Romániában 2022 Lacatos Norbert
S N/A A lelkipásztor szerepe az igehirdetésben 2016 Szabó Csilla Julianna
S N/A A lelkipásztor házassága és annak lehetséges válságai 2013 Bányai Béla László
P Szaktanulmány A vezetői tisztség a református egyházban 2015 Székely József
P Szaktanulmány Hitelesség mint elvárás és mégis állandó kérdés az egyházi szolgát illetően 2022 Kocsev Miklós
S N/A A református lelkészi hivatásvállalás motivációjának értelmezési lehetőségei 2014 Rád András László
P Szaktanulmány Szolgálatunk gyönyörűséges terhe alkalmas és alkalmatlan időben 2010 Kozma Zsolt
S N/A Teológiai ismeretszerzés, hitélet és szolgálat kölcsönhatásai 2022 Bálint Szilárd

lelkipásztor

Típus Title Year Contributor
S N/A Ambrosius és az egyházi szolgálat 2013 Szilágyi Zoltán
P Rövid szakcikk A szórványlekész 1940 Nagy Sándor
P Recenzió, kritika Helmut Thielicke: Úton a szószék felé. Üzenetek az ifjú teológusoknak és idősebb barátaiknak 2020 Kulcsár Árpád
P Szaktanulmány A lelkipásztor mint közéleti vezető és a lelkipásztor politikai szerepvállalása 2021 Sógor Árpád
P Szaktanulmány Influența interpretării reformate a oficiului asupra vocației pastorale 2023 Székely József
S N/A Elvárások a lelkipásztor iránt, különös tekintettel az igehirdetésre 2018 Gál Krisztián Rudolf
S N/A A gyülekezetvezető a pásztori levelekben 2011 Kötő Ferenc Barna
P Szaktanulmány Szolgálatunk gyönyörűséges terhe alkalmas és alkalmatlan időben 2010 Kozma Zsolt
P Recenzió, kritika Székely József: Hivatás a hivatal árnyékában. Az igehirdetés helye az erdélyi magyar református lelkipásztori hivatáskép alakulásában. Igehirdetői önképünk és öntudatunk változása az 1990–2014 közötti időszakban 2020 Málnási Ferenc
S N/A Református lelkipásztorok érzelmi intelligenciájának vizsgálata a XXI. század második évtizedében Romániában 2022 Lacatos Norbert
S N/A A lelkipásztor szerepe az igehirdetésben 2016 Szabó Csilla Julianna
S N/A A dinamikusan fejlődő vallási közösségek lelkészségi modelljeinek bibliai alapjai 2013 Molnár Imola
P Rövid szakcikk Viseljetek gondot magatokra! Lelkigondozás lelkipásztorok között 2012 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány A vezetői tisztség a református egyházban 2015 Székely József
P Szaktanulmány A kooperációs írásmagyarázási modell alkalmazási lehetőségei Péter első levelénél, különös tekintettel annak irodalmi sajátosságaira 2023 Éles Éva

önismeret

Típus Title Year Contributor
S N/A Református lelkipásztorok érzelmi intelligenciájának vizsgálata a XXI. század második évtizedében Romániában 2022 Lacatos Norbert
S N/A Ekkléziogén (vallásos) neurózis 2014 Csikai Annamária
S N/A Betegségmegelőzés 2013 Major László
S N/A A rendszerelmélet alkalmazása a lelkész önismeretében 2011 Lőrinczi Levente