Kelemen Fruzsina kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

gyermek

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Vízkereszt utáni első vasárnap 2022 Kelemen Fruzsina
S N/A A gyász, mint veszteségfeldolgozás a gyermekkorban 2022 László Bernadett
S N/A A Kézdi-Orbai református egyházmegye fiataljainak istenkép vizsgálata 2018 Csürös Róbert Gyula

igehirdetés (prédikáció)

Típus Title Year Contributor
P Rövid szakcikk Igehirdetési szolgálatunk mai kérdései 2012 Kozma Zsolt
P Igehirdetés (prédikáció) Térjen vissza a Lélek! 2008 Koppándi Botond Péter
P Bírálat Isten fegyvereivel az Ige szolgálatában 2012 Hermán János
P Tanulmánykötet Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom 2022 Lovas Borbála, Szigeti Molnár Dávid
P Recenzió, kritika Timothy Keller: Preaching. Communicating Faith in an Age of Skepticism 2019 Simon János
P Szaktanulmány Dávid Ferenc, a prédikátor 2022 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Az íróasztaltól a szószékig 2016 Kulcsár Árpád
P Recenzió, kritika Recenzió—kicsit másként. Végh Tamás: Ábrahámtól Jézusig. Üdvtörténeti igehirdetés-sorozat 2015 Vörös Éva
P Szaktanulmány Circumdederunt me: a halál kínjai és a műveltség 2022 Varga Benjámin
S N/A Az I-II. századi őskeresztyén istentisztelet főbb vonásai 2014 Simon Emőke
P Szaktanulmány Walter Brueggemann Uttered beyond Fear című igehirdetése 2014 Tunyogi Lehel
P Szaktanulmány Vízkereszt utáni első vasárnap 2022 Kelemen Fruzsina
S N/A Khrüszosztomosz, mint megtérésre hívó igehirdető 2012 Vékony Zsolt József
P Szaktanulmány Református hitvallásaink tükröződése az igehirdetésben 2012 Papp György
P Recenzió, kritika Thomas G. Long: A prédikálás tanúbizonysága 2022 Kulcsár Árpád
S N/A A prédikáció formája - formai kérdés? 2016 Vékony Roland Ádám
P Recenzió, kritika Kodácsy Tamás: A homiletikai aptum. Hogyan lesz a szószéki beszédből igehirdetés? 2020 Kulcsár Árpád
P Sorozat, folyóirat Igehirdető 1.1 1990
P Szaktanulmány Egy húsvét Szász Domokossal, avagy: a keresztáldozat és feltámadás kérdése két prédikációban 2017 Geréb Miklós
P Rövid szakcikk Még mindig prédikáció? 2005 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Prophetie – Predigt, Prophet – Prediger 2014 Kiss Jenő
P Rövid szakcikk Nem ellenállhatatlan. Igetanulmány 2012 Kozma Zsolt
P Igehirdetés (prédikáció) Istenországa és a művészkedő egyletesek 2017 Koppándi Botond Péter
P Rövid szakcikk Az igehirdetés közösségteremtő ereje 2012 Kozma Zsolt
P Igehirdetés (prédikáció) Unitárius prófétaság 2003 Koppándi Botond Péter
P Sorozat, folyóirat Igehirdető 25.6 2014
P Szaktanulmány Unitárius szövegek a prédikációról 2022 Balázs Mihály
P Igehirdetés (prédikáció) A keresztről szóló beszéd 2017 Adorjáni Dezső Zoltán
P Szaktanulmány „...az mi prédikátorunkat győzd meg, (...) többé mi kenyeret neki nem nyújtunk” 2022 Varga Réka
P Recenzió, kritika Kees de Ruijter: Horen naar de stem van God. Theologie en methode van de preek 2016 Papp György
S N/A Módszertani kérdések a prédikációírásban 2016 Lurtz Zsolt
P Szaktanulmány Doce nos orare, quin et prædicare Medgyesi Pál homiletikai öröksége 2015 Papp György
P Szaktanulmány „hogy ez jövendő velág meg tudná hitömet…” 2022 Maczák Ibolya
P Recenzió, kritika Lőrincz István: Istennel kezdeni 2014 Somogyi Botond
P Szaktanulmány „Az táncz nincsen hitből” 2022 Kavecsánszki Máté
S N/A A prédikálás kommunikációs kérdései napjainkban 2013 Szász Tünde
S N/A A 17. századi prédikáció mint irodalmi alkotás 2019 Szakács Enikő
P Szaktanulmány Teológiai tisztánlátás és mélység, mint igehirdetésünk legfőbb követelménye 2013 Adorjáni Zoltán
P Recenzió, kritika Kató Szabolcs Ferencz: Amikor a kakas megszólal... Igetanulmányok az egyházi év ünnepeihez 2022 Éles Éva
S N/A A megszólító prédikáció 2012 Nagy Brigitta
P Szaktanulmány Eschatologia és igehirdetés 1970 Gönczy Lajos
P Sorozat, folyóirat Igehirdető 2.5 1991
P Igehirdetés (prédikáció) Az "akkor" – most van 2009 Koppándi Botond Péter
P Szaktanulmány Az igehirdetés prófétai jellege 2010 Kozma Zsolt
P Igehirdetés (prédikáció) Vallásszabadság – a hallásból jövő hit és cselekedet ünnepe 2014 Koppándi Botond Péter
P Rövid szakcikk Igazság és béke a Messiás országában. Igetanulmány 2012 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Miért úgy prédikálunk, ahogy? - Hogyan lehetne? 2016 Koppándi Botond Péter