Valóságos-e az isteni hang

Subtitle
Felkészülés a szószeki megszólalásra
Contributor

Mi, igehirdetők, akik az eseményt Isten cselekvésétől várjuk, ezt akár provokációnak is fölfoghatnánk. A prédikáció mint esemény célja minden esetben Isten megtapasztalása a hétköznapokban. Az elvárás —esemény —tapaszta­ lat hármasa jól kifejezi a prédikáció eseményének történetiségét. E három lépésben jut érvényre, hogy mit cselekszik Isten, mi történik az emberrel, és hogy miként reagál a cselekvő ember Isten tettére.

Bibliográfiai hivatkozás

Visky Péter: Valóságos-e az isteni hang. Felkészülés a szószeki megszólalásra. In: Református Szemle 109.3 (2016), 257--266