Az egyház, mint Isten kiválasztottjainak közössége tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

egyház

Type Title Year Contributor
P Rövid szakcikk Ideje van az ültetésnek és ideje van a kiszaggatásnak 2012 Kozma Zsolt
S MA Szakdolgozat Az egyház, mint Isten kiválasztottjainak közössége 2011 Nánási Sámuel
P Recenzió, kritika Hans Klein (szerk.) – Alexandru Ioniță – Cătălin Vatamanu (koord.): Poporul lui Dumnezeu și societatea. Cercetări biblice 2020 Bányai László
P Monográfia Az egyház missziói munkája 1938 Makkai Sándor
P Szaktanulmány Romániai egyházak adójogi lehetőségei és kötelezettségei, avagy hogyan tartsuk meg azt, ami a miénk, miközben megadjuk a császárnak azt, ami a császáré 2015 Simon János
P Szaktanulmány Die spirituellen und charismatischen Bewegungen als Herausforderungen an die Kirchen in Siebenbürgen 2007 Adorjáni Dezső Zoltán
P Szaktanulmány Az egyház hite és hitvallás az egyházban 2014 Juhász Tamás
S BA Szakdolgozat Az egyházról szóló tanítás a Jelenések könyvében (a hét levél alapján) 2001 Kulcsár Árpád

egyház ismertetőjegyei

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Az egyház, mint Isten kiválasztottjainak közössége 2011 Nánási Sámuel

egyház-metaforák

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Az egyház, mint Isten kiválasztottjainak közössége 2011 Nánási Sámuel

egyháztan

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A keresztyén gyülekezet mint Isten népe 2016 Geréb Zsolt
S MA Szakdolgozat Bonhoeffer egyháztana a posztmodern gyülekezeti igények tükrében 2023 Balázs Gergő
S MA Szakdolgozat Az egyház, mint Isten kiválasztottjainak közössége 2011 Nánási Sámuel

ekkléziológia

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Gondolatok az Anyaszentegyház ökumenikus jelzőinek mai értelmezéséhez 2012 Pásztori-Kupán István
S MA Szakdolgozat Az egyház, mint Isten kiválasztottjainak közössége 2011 Nánási Sámuel
P Szaktanulmány Stanley Hauerwas. A politikai teológia haszna kisebbségi helyzetben 2023 Sógor Géza
P Szaktanulmány Erdélyi egyházi jövőkép 2018 Juhász Tamás
P Szaktanulmány A COVID-19 világjárvány által kiváltott paradigmaváltozás a missziói ekkléziológiában 2021 Steiner József
P Monográfia A református szabad egyházak története 1924 Gyenge János
P Szaktanulmány Bonhoeffer egyháztana a posztmodern gyülekezeti igények tükrében 2023 Balázs Gergő
P Szaktanulmány Ekléziológiai lehetőségek a posztmodernben: Lesslie Newbigin és a missziói ekléziológia 2011 Simon János
P Szaktanulmány Hogyan segítheti a liminalitás fogalma az ekkléziológiát? 2023 Füsti-Molnár Szilveszter
P Rövid szakcikk Ideje van az ültetésnek és ideje van a kiszaggatásnak 2012 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Az egyház hálózati értelmezésének létjogosultsága és lehetséges következményei 2023 Beke Boróka
P Szaktanulmány Templomozás. Gondolatok az istentiszteletről 2011 Juhász Tamás
S MA Szakdolgozat A fiatalok egyházi szocializációjának katekétikai és ekleziológiai kérdései 2012 Paizs József
P Szaktanulmány „Az egyház centruma a mennyben van.” A láthatatlan egyház Tavaszy Sándornál 2023 Juhász Tamás
P Esszé Erdélyi helyzetkép az esperesi és generális vizitációk tapasztalatai alapján 2018 Szegedi László Tamás

Krisztus menyasszonya

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Az egyház, mint Isten kiválasztottjainak közössége 2011 Nánási Sámuel

Krisztus teste

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Az egyház, mint Isten kiválasztottjainak közössége 2011 Nánási Sámuel

óegyház egyházképe

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Az egyház, mint Isten kiválasztottjainak közössége 2011 Nánási Sámuel

ökumenikus egyházkép

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Az egyház, mint Isten kiválasztottjainak közössége 2011 Nánási Sámuel

páli teológia

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Cu devotament 2023 Kállay Dezső
S MA Szakdolgozat A szabadság tökéletes törvényének gondolata Jakab levelében, egybevetve Pál apostol szabadság- és törvényértelmezésével 2019 Derzsi Anita Izabella
S MA Szakdolgozat Az egyház, mint Isten kiválasztottjainak közössége 2011 Nánási Sámuel
P Szaktanulmány Félreértette-e Luther Pál apostolt? 2010 Haacker, Klaus

reformáció egyházképe

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Az egyház, mint Isten kiválasztottjainak közössége 2011 Nánási Sámuel