A liberális krisztológia: a legendák Krisztusa és Jézus szelleme tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

Jézus Krisztus

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Jézus alakja a Koránban 2018 Veress Emőke
P Szaktanulmány A Korán Jézus- és istenképe a keresztyén teológia mérlegén 2021 Opra Koppány
P Szaktanulmány Jézus és földi családja 2013 Papp György
P Szaktanulmány Jézus-mintázatok a népmesékben 2022 Bálint Péter
P Szaktanulmány A liberális krisztológia: a legendák Krisztusa és Jézus szelleme 2012 Kovács Ábrahám
S MA Szakdolgozat Vitabeszédek Márk evangéliumában 2019 Sólyom Szabina-Brigitta
S BA Szakdolgozat Krisztus feltámadása mint apologetikai kérdés 2021 Balázs Gergő

krisztológia

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A liberális krisztológia: a legendák Krisztusa és Jézus szelleme 2012 Kovács Ábrahám
P Szaktanulmány A Fiú Isten problematikája Szász Domokos prédikációiban 2018 Geréb Miklós
S BA Szakdolgozat Az Unitárius Káté Jézusra vonatkozó kérdései a modern Jézus-kutatás fényében 2005 Szabó Előd
P Szaktanulmány Az immanens szentháromságtan 1970 Borbáth Dániel
S MA Szakdolgozat A Zsidókhoz írt levél krisztológiájának ószövetségi exegézise és hermeneutikája 1998 Balogh Csaba
P Szaktanulmány A Márk 4,35–41 recepciókritikai értelmezése 2018 Bekő István Márton
P Szaktanulmány Az igazságos Isten könyörülő Isten 1970 Tavaszy Sándor
P Szaktanulmány Paul Tillich krisztológiája 2016 Kozák Péter
P Szaktanulmány A Korán Jézus- és istenképe a keresztyén teológia mérlegén 2021 Opra Koppány
S BA Szakdolgozat Athanasziosz Antiochiaiakhoz írt levelének teológiatörténeti jelentősége 2012 Zsizsmann Endre

liberalizmus

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Csíky Lajos teológiai gondolkodása 2019 Tárkányi István Attila
P Szaktanulmány Adatok a magyar protestáns Baldácsy alapítvány történetéhez 2020 Rezi Elek
S MA Szakdolgozat A liberális és racionális teológia a XIX. század második felében Erdélyben 2013 Dénes Lajos Levente
P Szaktanulmány Kovács Albert (1838–1904) teológiai szabadelvűségének forrásai 2021 Bodnár Lajos
P Szaktanulmány Eduard Böhl (1836–1903) bécsi dogmatikus eszkatológiai gondolkodása 2020 Juhász Zoltán
P Szaktanulmány A belmisszió hitéleti és társadalomszervezési kihívásai Erdélyben (1895–1907) 2018 Kovács Kálmán Árpád
S BA Szakdolgozat Hit és vallás viszonya Karl Barth dogmatikájában 2017 Debreczeni István
P Szaktanulmány A liberális krisztológia: a legendák Krisztusa és Jézus szelleme 2012 Kovács Ábrahám